Cilj projekta je podržati decentralizaciju i lokalnu samoupravu u BiH i unaprijediti održivo i pravično pružanje lokalnih usluga. Pored toga, namjera je doprinijeti širenju mogućnosti ekonomskog razvoja putem fokusiranja na lokalne samouprave kao nivo vlasti koji je najbliži građanima i koji ima značajne nadležnosti nad pružanjem lokalnih usluga kao i ključnu ulogu u stvaranju povoljnog poslovnog okruženja i podsticanju privrednog rasta. Projekat podržava Vlada Švajcarske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave te relevantnim državnim i entitetskim institucijama. Vrijednost prve faze projekta, čija implementacija je počela u 2016. godini i trajaće četiri godine, iznosi oko 21 milion KM. U projektu osim opštinske uprave učestvuje i PKD Rad Teslić obzirom da se jedna konponenta projekta odnosi na unapređenja vodosnabdijevanja i kanalisanja optadnih voda. U toku je analiza rada preduzeća i definisanje preporuka za unapređenje rada. Tokom 2018. godine će na osnovu provedene analize i usvojenih preporuka biti obezbijeđena sredstva iz projekta za unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture do ukupno 160.000 CHF.

 

INFORMACIJA O OKTOBARSKOJ SAMOPROCJENI

 

 


VODA ZA SVE

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti