Pravna pomoć

SLUŽBA PRAVNE POMOĆI

dipl. pravnik, Stanojević Stanislav

e-mail: [email protected]
telefon: +387(0)53/411-513

Rad sa strankama:
svakim radnim danom od 07 do 15 časova – kancelarija broj 5