Civilna zaštita

Služba za civilnu zaštitu ima važnu ulogu u pripremi, planiranju i sprovođenju aktivnosti u oblasti civilne zaštite na području opštine Teslić. Njene odgovornosti obuhvataju:

 • Pripremu programa, planova i akata iz organizacije, funkcionisanja i razvoja civilne zaštite na području opštine.
 • Izradu planova, programa i mjera u oblasti zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, te praćenje njihovog provođenja.
 • Učešće u izradi procjene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.
 • Pripremu i realizaciju programa, planova i akata iz nadležnosti opštine u oblasti obuke građana u oblasti lične, kolektivne i uzajamne zaštite.
 • Organizaciju, praćenje i realizaciju obuke snaga civilne zaštite u saradnji sa štabom za vanredne situacije opštine.
 • Organizaciju i koordinaciju sprovođenja mjera i zadataka civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja.
 • Predlaganje godišnjeg plana obuke i osposobljavanja štaba za vanredne situacije, jedinica i timova civilne zaštite.
 • Vođenje evidencije pripadnika civilne zaštite i materijalno-tehničkih sredstava koja se mogu staviti u funkciju civilne zaštite.
 • Pružanje stručnih uputstava po pitanjima zaštite i spasavanja.
 • Informisanje javnosti o opasnostima od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.
 • Pomoć načelniku opštine u ostvarivanju zakonom propisanih nadležnosti iz oblasti civilne zaštite, zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, elementarnim nepogodama i drugim nesrećama.
 • Vršenje drugih poslova koje odredi načelnik opštine, kao i poslova utvrđenih zakonom i podzakonskim aktima koji se odnose na djelokrug rada službe.

VODIČ – KAKO DO CIVILNE ZAŠTITE (preuzmi)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti