Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove

Said Ajanović

Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove

IME I PREZIME: SAID AJANOVIĆ
Funkcija: Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove
Datum rođenja: 23.05.1962.
Porodica: oženjen, otac dvoje djece
Stručna sprema: diplomirani inženjer arhitekture
Prethodno iskustvo: – Arhitektonski Atelje “a82”, Teslić 1987-1992;
– “Edi&co”, Vicenza, Italija 1992-2002;
– DOO “Edi&Co”, Teslić 2002-feb.2018:
– Opština Teslić feb. 2018-….Preko 30 godina rada u struci, sa licencama za projektovanje, nadzor i urbanističko planiranje…

Kontakt podaci

Telefon +387(0)53/411-507
Mobilni:
Faks: +387(0)53/411-541
Email: [email protected]

Opis poslova

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove obavlja širok spektar stručnih, upravnih, administrativnih, normativno-pravnih, tehničkih i drugih poslova u skladu sa zakonom i nadležnostima opštine. To uključuje rad lokalne uprave u vezi sa izgradnjom, održavanjem i zaštitom objekata komunalne i putne infrastrukture, zajedničke komunalne potrošnje, stambenih odnosa, kao i učešće u postupku privatizacije poslovnih prostora i garaža.

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove vodi uređenja građevinskog zemljišta, utvrđivanja i obračuna naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta i naknade za rentu, te poslove komunalnog uređenja naseljenih mjesta. Prate poštovanje zakona i propisa iz oblasti zaštite životne sredine te obavljaju poslove pripreme i realizacije programa i planova za izgradnju i održavanje infrastrukturnih objekata.

Takođe Odjeljenje, prati rad komunalnih i drugih preduzeća kojima su povjereni poslovi izgradnje, uređenja i održavanja komunalne, saobraćajne i druge infrastrukture, kao što su lokalni i nekategorisani putevi, vodosnabdijevanje, odvoz smeća i sl. Vrše i druge poslove koje odredi Načelnik opštine, kao i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima koji su povjereni opštini, a odnose se na djelokrug rada odjeljenja.

Predaja zahtjeva

Zahtjevi za čije rješavanje je nadležno ovo odjeljenje predaju se na šalter za prijem podnesaka opštine Teslić popunjavanjem željenog obrasca koji se nalazi na informativnom pultu. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev prilaže se u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji. Uz zahtjev se prilaže i propisana taksa osim ako je podnosilac zahtjeva oslobođen plaćanja takse o čemu je obavezan predočiti dokaz.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti