Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove

Ime i prezime:SAID AJANOVIĆ
Funkcija:Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove
Datum rođenja:23.05.1962.
Porodica:oženjen, otac dvoje djece
Stručna sprema:diplomirani inženjer arhitekture
Prethodno iskustvo:– Arhitektonski Atelje “a82”, Teslić 1987-1992;
– “Edi&co”, Vicenza, Italija 1992-2002;
– DOO “Edi&Co”, Teslić 2002-feb.2018:
– Opština Teslić feb. 2018-….

Preko 30 godina rada u struci, sa licencama za projektovanje, nadzor i urbanističko planiranje…

Kontakt podaci

Telefon:+387(0)53/411-507
Mobilni:
Faks:+387(0)53/411-541
Email:[email protected]

Opis poslova

Odjelјenje za stambeno-komunalne poslove obavlјa stručne,  upravne,   administrativne, normativno-pravne,  tehničke i druge poslove , koje se odnose na rad lokalne uprave kod: izgradnje, održavanja i zaštite objekta komunalne i putne infrastrukture, zajedničke komunalne potrošnje, poslove iz oblasti stambenih odnosa, poslove učešća u postupku privatizacije poslovnih prostora i garaža, poslove uređenja građevinskog zemlјišta,poslove utvrđivanje i obračuna naknade za troškove uređenja građevinskog zemlјišta i naknade za rentu, poslove koji se odnose na  komunalno uređenje naselјenih mjesta, prati poštovanje zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite životne sredine u djelokrugu rada odjelјenja, obavlјa poslove pripreme i realizacije programa i planova za izgradnju i održavanje infrastrukturnih objekata, prati rad komunalnih i drugih  preduzeća kojim su povjereni poslovi izgradnje, uređenja i održavanja komunalne, saobraćajne i druge infrastrukture (lokalni i nekategorisani putevi, vodosnabdijevanja, odvoz smeća i sl.), poslove  korištenja i upravlјanja javnim parking prostorom, vrši i druge poslovekoje odredi Načelnik opštine, i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima  čije je izvršavanje povjereno opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjelјenja.

Predaja zahtjeva

Zahtjevi za čije rješavanje je nadležno ovo odjeljenje predaju se na šalter za prijem podnesaka opštine Teslić popunjavanjem željenog obrasca koji se nalazi na informativnom pultu. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev prilaže se u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji. Uz zahtjev se prilaže i propisana taksa osim ako je podnosilac zahtjeva oslobođen plaćanja takse o čemu je obavezan predočiti dokaz.

Obrasci

Odluke