Projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

Projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” je višegodišnji projekat i trenutno je u drugoj fazi koja će trajati četiri godine (2020-2024). Opštinska uprava Teslić je uspješno aplicirala i opština Teslić je jedna od 41 jedinice lokalne samouprave iz BiH koje učestvuju u realizaciji ovog Projekta. Mjesne zajednice koje učestvuju u II fazi Projekta su: 1. […]

Go Green Pledge

TESLIĆ: DO KRAJA GODINE ĆE BITI ZASAĐENO 625 SADNICA DRVEĆA Opština Teslić i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) sa zadovoljstvom najavljuju početak realizacije UNDP Incijative za zeleniju i održivu budućnost koja ima za cilj sadnju 10.000 sadnica na području 15 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini u 2020. godini. Ovom inicijativom nastoji se odgovoriti […]

ILO projekat

Osnovno o projektu ILO: Međunarodna organizacija rada (ILO) je u februaru 2016. godine započela provedbu novog trogodišnjeg projekta koji finansira EU “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” čiji cilj je poticanje održivog,  partnerski orijentisanog aktivnog tržišta rada na lokalnom nivou. Projekat ”Partnerstvom do novih radnih mjesta” provodi UG Nešto Više  Sarajevo na […]

ReLOaD – Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu

u saradnji sa Opštinom Teslić   Poziv predstavnicima organizacija civilnog društva za učešće u javnoj raspravi Pozivaju se sve organizacije civilnog društva sa područja opštine Teslić (udruženja i fondacije) da prisustvuju javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti javnog poziva na području opštine za 2019. godinu, a u sklopu Regionalnog programa jačanja lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu […]

GoAL WaSH – Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i Hercegovini

Čime se projekt bavi? Dugoročni izazov za sektor vodosnabdijevanja u Bosni i Hercegovini je nedostatak finansijske održivosti vodovodnih preduzeća. Kapaciteti za adekvatno finansijsko planiranje i upravljanje su ograničeni, a računovodstvene prakse nisu usklađene sa zahtjevima domaćeg zakonodavstva i međunarodnih profesionalnih standarda. Bez sistema upravljanja, vodovodna preduzeća nisu u mogućnosti investirati u opremu, održavanje infrastrukture, razvoj, […]

Projekat opštinskog ekološkog i ekonomskog upravljanja (MEG)

Cilj projekta je podržati decentralizaciju i lokalnu samoupravu u BiH i unaprijediti održivo i pravično pružanje lokalnih usluga. Pored toga, namjera je doprinijeti širenju mogućnosti ekonomskog razvoja putem fokusiranja na lokalne samouprave kao nivo vlasti koji je najbliži građanima i koji ima značajne nadležnosti nad pružanjem lokalnih usluga kao i ključnu ulogu u stvaranju povoljnog […]

Projekat CoBEAR

Radi se o projektu koji su zajednički kandidovale opštine Teslić, Tešanj i Žepče, a usmjeren je na unapređenje poslovnog okruženja navedenih opština, unapređenje kapaciteta opština za rad sa investitorima i obezbjeđenje potrebne infrastrukture u oblasti privrede. Projekat se finansira sredstvima Evropske Unije u ukupnom iznosu od 1.029.455 KM. Učešće opštine Teslić je obezbijeđeno kroz angažman […]

Pro budućnost projekat

Radi se o projektu koji uključuje ukupno 32 opštine i grada u BiH. Opština Teslić učestvuje u projektu u partnerstvu sa opštinom Tešanj. Projekat finansira USAID. Projekat je započeo sa aktivnostima tokom mjeseca aprila 2014. godine i trajaće do 2017. godine. Implemetira ga Catholic Relief Services (CRS). Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 4 miliona KM. […]

Projekat proširenja vodovodne mreže

Projekat proširenja vodovodne mreže, unapređenja vodosnabdijevanja, kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda na području opštine Teslić. Radi se o projektu koji se finansira sredstvima Evropske investicione banke, donatorskim sredstvima i sredstvima Opštine Teslić. Projekat je započeo sa implementacijom nakon što je prijedlog projekta usvojila Skupština Opštine na zasjedanju 16.7.2012. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 16.166.083 KM, […]

Pro lokal projekat (sve komponente)

Projekat finansira GIZ (Njemačko društvo za tehničku saradnju). Projekat ima tri odvojene komponente u kojima opština Teslić učestvuje zajedno sa 19 opština iz BiH. Prva komponenta projekta se odnosi na izgradnju kapaciteta lokalnih uprava, druga na unapređenje javno-privatnog dijaloga, a treća na uspostavljanje lanca vrijednosti u proizvodnji voća. Tokom izvještajnog perioda, proveden je niz aktivnosti […]