Циљ пројекта је подржати децентрализацију и локалну самоуправу у БиХ и унаприједити одрживо и правично пружање локалних услуга. Поред тога, намјера је допринијети ширењу могућности економског развоја путем фокусирања на локалне самоуправе као ниво власти који је најближи грађанима и који има значајне надлежности над пружањем локалних услуга као и кључну улогу у стварању повољног пословног окружења и подстицању привредног раста. Пројекат подржава Влада Швајцарске, а проводи га Развојни програм Уједињених народа (УНДП) у партнерству са јединицама локалне самоуправе те релевантним државним и ентитетским институцијама. Вриједност прве фазе пројекта, чија имплементација је почела у 2016. години и трајаће четири године, износи око 21 милион КМ. У пројекту осим општинске управе учествује и ПКД Рад Теслић обзиром да се једна конпонента пројекта односи на унапређења водоснабдијевања и каналисања оптадних вода. У току је анализа рада предузећа и дефинисање препорука за унапређење рада. Током 2018. године ће на основу проведене анализе и усвојених препорука бити обезбијеђена средства из пројекта за унапређење водоводне и канализационе инфраструктуре до укупно 160.000 ЦХФ.

 

ИНФОРМАЦИЈА О ОКТОБАРСКОЈ САМОПРОЦЈЕНИ

ИНФОРМАЦИЈА о процјени степена задовољства грађана квалитетом пружања јавних услуга oпштинске управе, jавних предузећа, jавних установа и  радом Скупштине општине Теслић:


ВОДА ЗА СВЕ

 

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости