Одјељење за друштвене дјелатности

Славен Јелић

Начелник Одјељења за друштвене дјелатности

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: СЛАВЕН ЈЕЛИЋ
Функција: Начелник Одјељења за друштвене дјелатности
Датум рођења: 28.01.1990.
Породица: ожењен, отац двоје дјеце
Стручна спрема: дипл. ецц, смјер туризам и хотелијерство
Prethodno iskustvo: – Туристичка организација општине Теслић
– ЗТЦ “Бања Врућица”
– Зрак оптоелектроника
– Маркетинг агенција ЦМС
– Град Добој

Kontakt podaci

Telefon +387(0)53 431-431
Mobilni:
Faks: +387(0)53/411-541
Email: [email protected]

Опис послова

Одјељење за друштвене дјелатности обавља стручне, управне, административне и друге послове из надлежности општине који се односе на предшколско и школско васпитање, физичку културу, образовање, здравствену и социјалну заштиту, културу, науку, спорт, сарадњу са вјерским заједницама, невладиним организацијама, удружењима грађана, омладинским организацијама и другим непрофитним организацијама.

Одјељење за друштвене дјелатности обавља послове популационе политике, евиденције и анализе структуре становништва на подручју општине према потребама и критеријумима општинских, републичких и државних органа, организација и институција.

Одјељење за друштвене дјелатности прати природни прираштај, обављају статистичке и друге послове који им се посебним актима ставе у дјелокруг рада. Врше и друге послове које одреди Начелник општине, као и послове утврђене законом и подзаконским актима који су повјерени општини, а односе се на дјелокруг рада одјељења.

Предаја захтјева

Захтјеви за чије рјешавање је надлежно ово одјељење предају се на шалтер за пријем поднесака општине Теслић сваким радним даном од 07 до 15 часова, попуњавањем жељеног обрасца који се налази на информативном пулту. Документација која се прилаже уз захтјев прилаже се у оргиналу или у овјереној фотокопији. Уз захтјев се прилаже и прописана такса осим ако је подносилац захтјева ослобођен плаћања таксе о чему је обавезан предочити доказ.

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости