Odjeljenje za društvene djelatnosti

Slaven Jelić

Načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti

IME I PREZIME: SLAVEN JELIĆ
Funkcija: Načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti
Datum rođenja: 28.01.1990.
Porodica: oženjen, otac dvoje djece
Stručna sprema: dipl. ecc, smjer turizam i hotelijerstvo
Prethodno iskustvo: – Turistička organizacija opštine Teslić
– ZTC “Banja Vrućica”
– Zrak optoelektronika
– Marketing agencija CMS
– Grad Doboj

Kontakt podaci

Telefon +387(0)53 431-431
Mobilni:
Faks: +387(0)53/411-541
Email: [email protected]

Opis poslova

Odjeljenje za društvene djelatnosti obavlja stručne, upravne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti opštine koji se odnose na predškolsko i školsko vaspitanje, fizičku kulturu, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kulturu, nauku, sport, saradnju sa vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, udruženjima građana, omladinskim organizacijama i drugim neprofitnim organizacijama.

Odjeljenje za društvene djelatnosti obavlja poslove populacione politike, evidencije i analize strukture stanovništva na području opštine prema potrebama i kriterijumima opštinskih, republičkih i državnih organa, organizacija i institucija.

Odjeljenje za društvene djelatnosti prati prirodni priraštaj, obavljaju statističke i druge poslove koji im se posebnim aktima stave u djelokrug rada. Vrše i druge poslove koje odredi Načelnik opštine, kao i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima koji su povjereni opštini, a odnose se na djelokrug rada odjeljenja.

Predaja zahtjeva

Zahtjevi za čije rješavanje je nadležno ovo odjeljenje predaju se na šalter za prijem podnesaka opštine Teslić svakim radnim danom od 07 do 15 časova, popunjavanjem željenog obrasca koji se nalazi na informativnom pultu. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev prilaže se u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji. Uz zahtjev se prilaže i propisana taksa osim ako je podnosilac zahtjeva oslobođen plaćanja takse o čemu je obavezan predočiti dokaz.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti