Odjeljenje za društvene djelatnosti

Ime i prezime:SLAVEN JELIĆ
Funkcija:Načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti
Datum rođenja:28.01.1990.
Porodica:oženjen, otac dvoje djece
Stručna sprema:dipl. ecc, smjer turizam i hotelijerstvo
Prethodno iskustvo:– Turistička organizacija opštine Teslić
– ZTC “Banja Vrućica”
– Zrak optoelektronika
– Marketing agencija CMS
– Grad Doboj

Kontakt podaci

Telefon:+387(0)53 431-431
Mobilni:/
Faks:+387(0)53/411-541
Email: [email protected]

Opis poslova

Odjeljenje za društvene djelatnosti vrši stručne, upravne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti opštine koje se odnose na: predškolsko i školsko vaspitanje, poslove u oblasti fizičke kulture, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, nauke, sporta, poslove saradnje sa vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana, omladinskim organizacijama i drugim neprofitnim organizacijama, poslove populacione politike, poslove evidencije i analize strukture stanovništva na području opštine prema potrebama i kriterijumima opštinskih republičkih i državnih organa, organizacija i institucija, poslove praćenja prirodnog priraštaja, statističke i druge poslove koji im se posebnim aktima stave u djelokrug rada, vrši i druge poslove koje odredi Načelnik opštine, i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima čije je izvršavanje povjereno opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjeljenja.

Predaja zahtjeva

Zahtjevi za čije rješavanje je nadležno ovo odjeljenje predaju se na šalter za prijem podnesaka opštine Teslić svakim radnim danom od 07 do 15 časova, popunjavanjem željenog obrasca koji se nalazi na informativnom pultu. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev prilaže se u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji. Uz zahtjev se prilaže i propisana taksa osim ako je podnosilac zahtjeva oslobođen plaćanja takse o čemu je obavezan predočiti dokaz.