PARKING SERVIS     

ODSJEK ZA SAOBRAĆAJ I PARKING SLUŽBU

TELEFON: 053/411-539

Kupovina parking karata

Plaćanje parkinga na javnim parkiralištima je moguće izvršiti putem telefona – SMS poruka,  parking aparata i kupovinom parking karata na prodajnim punktovima.

Vrijeme naplate: radnim danima od 07 do 19 časova, subotom od 07 do 15 časova.

 

Plaćanje putem parking karti

Parking karte možete kupiti na kioscima ili drugim prodajnim mjestima sa vidno istaknutim obavještenjem o prodaji istih. Korisnik je dužan da ispunjenu parking kartu od strane prodavca postavi na vidno mjesto sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla parkiranog vozila, kako bi  kontrolor mogao nesmetano  utvrditi kada je započeto parkiranje.

Plaćanje putem SMS-a

Plaćanje parkiranja putem SMS  poruke je moguće izvršiti na način da u tekst nove poruke upišete registarski broj vozila, bez razmaka i drugih znakova, npr (A32K456). Poruka se može poslati putem mreže mobilne telefonije  m:tel na sledeći broj telefona:

 • 0835301 – cijena parkiranja za dnevnu  parking kartu iznosi 3 KM
 • 0835300 – cijena parkiranja za jedan sat iznosi 1 KM

Nakon ispravno poslate poruke sistem korisniku vraća informaciju u vidu SMS poruke u kojoj je naveden registarski broj vozila za koji je plaćena usluga, iznos naplaćene usluge i obavještenje da se poruka sačuva do isteka parkiranja.

Pet minuta prije isteka ukupno uplaćenog vremena parkiranja korisnik dobija SMS poruku sa obavještenjem o isteku vremena i trenutku isteka (datum, sat, minut).

 

Plaćanje putem parking automata

Kod naplate putem automata korisnik parkirališta, količinom  ubačenih kovanica u automatu, određuje dužinu trajanja plaćenog parkiranja. Korisnik je dužan da parking kartu iz automata postavi na vidno  mjesto sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla parkiranog vozila, da kontrolor može nesmetano da utvrdi kada je započeto parkiranje.

 

Povlaštene karte za osobe sa invaliditetom

Naknadu za parkiranje ne plaćaju lica koja posjeduju kartu za invalidne osobe.

Pravo na dobijanje parking karte za invalidne osobe ostvaruju:

 • sve vrste invalidnosti bez obzira na način nastanka invaliditeta ukoliko je invalidnost 80% i viša,
 • dječija paraliza, cerebralna paraliza, parkinsova bolest, amputacija donjih ekstremiteta gdje je invalidnost 70% i veća,
 • roditelji, staratelji osoba sa invaliditetom navedenih dijagnoza, ali samo za potrebe i uz prisustvo osobe koja je to pravo ostvarila i
 • vozila udruženja-saveza osoba sa invaliditetom samo u slučaju prevoza osoba sa invaliditetom.

Zahtjev za izdavanje parking karte za invalidne osobe podnosi se ovlaštenom opštinskom organu putem ličnog zahtjeva. Uz zahtjev za izdavanje parking karte za invalidne osobe zainteresovano lice prilaže:

 1. a) rješenje nadležnog organa o stepenu invalidnosti,
 2. b) kopija saobraćajne dozvole uz uvid u original isprave i
 3. v) jednu fotografiju

Povlaštena karta za stanare

Stanarima koji parkiraju svoja vozila na parkiralištima na kojima se  vrši naplata, a nemaju drugih prostora za parkiranje, može se pod povoljnim uslovima odobriti korišćenje mjesta za parkiranje, a na osnovu prethodno podnesenog zahtjeva.

Za izdavanje povlaštene parking karte stanarima, potrebno je priložiti:

 1. a) popunjen zahtjev za izdavanje povlaštene parking karte,
 2. b) fotokopiju potvrde o prijavi prebivališta,
 3. v) fotokopiju saobraćajne dozvole (original na uvid) i
 4. g) potvrdu o uplati.

Stanari imaju pravo i na besplatno korištenje parking prostora samo ispred zgrade u kojoj stanuju, na svim ostalim označenim parkiralištima na području opštine Teslić plaćaju puni iznos parkinga.

Povlaštene karte za radnike i korisnike poslovnih prostora

Vlasnicima, odnosno korisnicima poslovnih prostora koji se bave privrednom djelatnošću, njihovim radnicima na parkiralištima ispred poslovnog objekta, može se izdati pod povoljnim uslovima, a u skladu sa Cjenovnikom naplate parkiranja na području opštine Teslić, povlaštena parking karta.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti