Odjeljenje za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć

Kasim Salkić

Načelnik Odjeljenja za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć

IME I PREZIME: KASIM SALKIĆ
Funkcija: Načelnik Odjeljenja za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć
Datum rođenja:
Porodica:
Stručna sprema: diplomirani ekonomista

Kontakt podaci

Telefon  +387(0)53/411-505
Mobilni:
Faks: +387(0)53/411-541
Email: [email protected]

Opis poslova

Odjeljenje za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć obavlja širok spektar poslova u skladu sa zakonom i nadležnostima opštine. To uključuje vođenje evidencije zaposlenih, pripremu opštih i normativno-pravnih akata, pružanje pravne pomoći građanima, vođenje matičnih knjiga, biračkih spiskova i poslova prijemne kancelarije.

Odjeljenje za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć takođe, obavlja i poslove pisarnice, arhive, ovjere dokumenata, izdavanja uvjerenja iz javnih registara, kao i projektovanje, razvoj i održavanje informacionog sistema opštine. Osim toga, odjeljenjeobavlja i druge poslove koje odredi Načelnik opštine, kao i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima koji su povjereni opštini, a odnose se na djelokrug rada odjeljenja.

Predaja zahtjeva

Zahtjevi za rješavanje nadležni ovom odjeljenju podnose se na šalteru za prijem podnesaka opštine Teslić svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova. Potrebno je popuniti željeni obrazac koji se nalazi na informativnom pultu. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev mora biti originalna ili ovjerena fotokopija. Uz zahtjev je potrebno priložiti i propisanu taksu, osim ako je podnosilac zahtjeva oslobođen plaćanja takse, o čemu je obavezan dostaviti dokaz.