Ovim Kodeksom se  utvrđuje  okvir  etičkih  principa za  lokalne javne predstavnike, prilagođen postojećem zakonodavstvu, propisima i principima javne administracije.

Odbornici Skupštine opštine Teslić, kao neposredni izabrani predstavnici svih građana u Opštini Teslić, uzajamno se obavezuju na poštovanje ovog Kodeksa, a sve u cilju opravdanja i jačanja javnog povjerenja, ličnog  i   političkog  integriteta  i   autoriteta,   koji  pripada Skupštini opštine Teslić i njima  kao njenom sastavnom dijelu.