Matična služba opštine Teslić

Matična služba Teslić, vodi matične knjige za područje naselјenih mjesta: Barići, Bardaci, Donji Ranković, Gornji Ranković, Đulići, Gomjenica, Gornja Radnja, Gornja Vrućica, Gornji Ranković, Gornji Teslić, Jasenova, Kuzmani, Osivica, Rudo Polјe, Radešići, Stenjak, Studenci, Teslić, Vlajići, Banja Vrućica, Žarkovina, Slatina, Kamenica, Komušina Donja, Komušina Gornja, Rajševa, Dubrave, Vitkovci i Vrela.
Obavještavaju se građani da sve informacije o ostvarivanju prava iz oblasti matičnih poslova mogu dobiti putem
 
Telefona:
+387(0)53/411-515
+387(0)53/411-540

ili e-mail-a:
[email protected]