Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

Ime i prezime:BORISLAV TEŠIĆ
Funkcija:Načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu
Datum rođenja:21.02.1980.
Porodica:oženjen, otac troje djece
Stručna sprema:dipl. ing. šumarstva
Prethodno iskustvo:– Radio u ŠG „Borja“ Teslić, od 2007 do 2009. godine.
– Od 2009 do 2013.godine radio kao šef Šumske Uprave u Modriči ŠG „Doboj“.
– Od 2013 do 2014 godine radio kao ekološki inspektor u Opštinskoj upravi Teslić.

Kontakt podaci

Telefon:+387(0)53/411-506
Mobilni:
Faks:+387(0)53/411-541
Email:[email protected]

Opis poslova

Odjelјenje za privredu i poljoprivredu obavlja upravno-pravne, stručne, administrativne, tehničke i stručne poslove iz nadležnosti opštine, koji se odnose na pripremu, izradu i donošenje programa privrednog razvoja opštine, sarađuje sa odsjekom za razvoj po pitanjima iz djelokruga svojih poslova, vrši poslove analize, praćenja i predlaganja mjera razvoja na području opštine iz djelokruga svojih poslova, vodi upravno-pravne poslove u postupku za izdavanja odobrenja za rad pravnim i fizičkim licima za obavljanje djelatnosti (odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, zanatske djelatnosti, trgovinske djelatnosti, zanatsko-trgovinske djelatnosti, agencija, biroa, knjigovodstvenih servisa i drugih uslužnih djelatnosti, javnog prevoza, teretnog prevoza, taksi prevoza, auto škola i dr.), studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede, poljoprivrede, industrije, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, zanatstva, turizma i ugostiteljstva, ruralnog i poljoprivrednog razvoja, podsticaj razvoja privatnog preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, razvoja poljoprivredne proizvodnje, komasacije i zaštite poljoprivrednog zemljišta, stočarstva, voćarstva, mini farmi, lova, ribolova i dr., populacione politike, kao i druge poslove koji im se posebnim aktima stave u djelokrug rada vrši i druge poslove koje odredi Načelnik opštine, i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima čije je izvršavanje povjereno opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjeljenja.  

Predaja zahtjeva

Zahtjev za osnivanje radnje ili djelatnosti (trgovine, ugostiteljstva, zanatstva i sl.) predaje se u šalter sali svaki radni dan u periodu od 07 do 15 časova. Zahtjev se može dobiti na informativnom pultu Opštinske uprave Teslić.

Obrasci

VODIČI I UPUTSTVA:

INFORMATORI: