Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

Borislav Tešić

Načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu

IME I PREZIME: BORISLAV TEŠIĆ
Funkcija: Načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu
Datum rođenja: 21.02.1980.
Porodica: oženjen, otac troje djece
Stručna sprema: dipl. ing. šumarstva
Prethodno iskustvo: – Radio u ŠG „Borja“ Teslić, od 2007 do 2009. godine.
– Od 2009 do 2013.godine radio kao šef Šumske Uprave u Modriči ŠG „Doboj“.
– Od 2013 do 2014 godine radio kao ekološki inspektor u Opštinskoj upravi Teslić.

Kontakt podaci

Telefon +387(0)53/411-506
Mobilni:
Faks: +387(0)53/411-541
Email: [email protected]

Opis poslova

Odjeljenje za privredu i poljoprivredu opštine Teslić obavlja širok spektar upravno-pravnih, stručnih, administrativnih, tehničkih i stručnih poslova u skladu sa zakonom i nadležnostima opštine. To uključuje pripremu, izradu i donošenje programa privrednog razvoja opštine, saradnju sa odsjekom za razvoj po pitanjima iz djelokruga svojih poslova, analizu, praćenje i predlaganje mjera razvoja na području opštine, te vođenje upravno-pravnih poslova u postupku izdavanja odobrenja za rad pravnim i fizičkim licima za obavljanje djelatnosti.

Takođe, Odjeljenje obavlja studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede, poljoprivrede, industrije, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, zanatstva, turizma i ugostiteljstva, ruralnog i poljoprivrednog razvoja, kao i podsticaj razvoja privatnog preduzetništva, malih i srednjih preduzeća.

Odjeljenje za privredu i poljoprivredu opštine Teslić bavi se razvojem poljoprivredne proizvodnje, komasacijom i zaštitom poljoprivrednog zemljišta, stočarstvom, voćarstvom, mini farmama, lovom, ribolovom i dr. Takođe, obavljaju poslove populacione politike i druge poslove koje im se posebnim aktima stave u djelokrug rada. Osim toga, vrše i druge poslove koje odredi Načelnik opštine, kao i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima koji su povjereni opštini, a odnose se na djelokrug rada odjeljenja.

Predaja zahtjeva

Zahtjev za osnivanje radnje ili djelatnosti (trgovine, ugostiteljstva, zanatstva i sl.) predaje se u šalter sali svaki radni dan u periodu od 07 do 15 časova. Zahtjev se može dobiti na informativnom pultu Opštinske uprave Teslić.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti