Odbornici SRPSKE DEMOKRATSKE STRANKE

Ime i prezime:Stojan Smiljanić
Godina rođenja:1981.
Stručna sprema:VSS – doktor medicine, specijalista epidemiologije
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član Izvršnog odbora, Opštinskog odbora i predsjednik Mjesnog odbora Očauš
Status u klubu:Predsjednik kluba
Član komisije:– Komisija za nagrade i priznanja
– Komisija za propise
Kontakt telefon:065/740-396
Email:[email protected]

Ime i prezime:Aleksandar Šakanović
Godina rođenja:1985.
Zanimanje:VSS – magistar sportskih nauka
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član izvršnog i opštinskog odbora, predsjednik Mjesnog odbora Banja Vrućica
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za izbor, imenovanja i mandatna pitanja
Kontakt telefon:065/357-919
Email:[email protected]

Ime i prezime:Siniša Kitić
Godina rođenja:1988.
Stručna sprema:VSS – doktor medicine
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član opštinskog odbora, predsjednik mjesnog odbora Buletić
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost polova i predstavke i prizužbe građana
Kontakt telefon:066/869-375
Email:[email protected]

Ime i prezime:Dijana Smiljanić Vuković
Godina rođenja:1990.
Stručna sprema:VSS – profesor razredne nastave, diplomirani vaspitač predškolske djece
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član opštinskog odbora, član Aktiva žena
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost polova i predstavke i pritužbe građana
– Komisija za pitanja mladih i populacionu politiku
Kontakt telefon:065/736-079
Email:[email protected]

Ime i prezime:Miroslav Lipovčić
Godina rođenja:1972.
Stručna sprema:SSS
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član Opštinskog odbora
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za privredu, društvene djelatnosti i razvoj
Kontakt telefon:066/117-618
Email:[email protected]

Ime i prezime:Mladen Đurić
Godina rođenja:1982.
Stručna sprema:VSS – doktor medicine, specijalista porodične medicine
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za propise
Kontakt telefon:065/739-570
Email:[email protected]

Ime i prezimeDragana Kovačević
Godina rođenja:1981.
Stručna sprema:SSS
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član Opštinskog odbora, član Aktiva žena
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za budžet i finansije
Kontakt telefon:065/810-573
Email:[email protected]

Ime i prezime:Neđo Simić
Godina rođenja:1967.
Stručna sprema:SSS
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član Opštinskog odbora, predsjednik Mjesnog odbora Đulići
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima
Kontakt telefon:065/006-009
Email:[email protected]

Ime i prezime:Veselin Savković
Godina rođenja:1975.
Stručna sprema:SSS
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član Izvršnog odbora, član Opštinskog odbora, predsjednik Mjesnog odbora Centar
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za bezbjednost
Kontakt telefon:065/660-791
Email:[email protected]

Ime i prezime:Srđan Dolić
Godina rođenja:1982.
Stručna sprema:SSS – mašinski tehničar
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član opštinskog odbora, Predsjednik mjesnog odbora Vlajići
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za izbor, imenovanja i mandatna pitanja
– Komisija za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa
Kontakt telefon:065/609-565
Email:[email protected]

Odbornici SAVEZA NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA

Ime i prezime:Nedeljko Kerić
Godina rođenja:1971.
Stručna sprema:VSS – doktor medicine, specijalista radiologije
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Potpredsjednik OO
Status u klubu:Predsjednik kluba
Član komisije:– Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima
Kontakt telefon:065/917-877
Email:[email protected]

Ime i prezime:Đorđe Gajić
Godina rođenja:1983.
Stručna sprema:SSS
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član OO
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za budžet i finansije
Kontakt telefon:065/926-827
Email:[email protected]

Ime i prezime:Marko Trivunović
Godina rođenja:1979.
Stručna sprema:SSS
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Potpredsjednik OO
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa
Kontakt telefon:065/224-694
Email:[email protected]

Ime i prezime:Srđan Klječanin
Godina rođenja:1979.
Stručna sprema:VSS- dipl. pravnik bezbjednosti
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član Glavnog odbora
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za nagrade i priznanja
Kontakt telefon:065/312-289
Email:/

Ime i prezime:Radislav Đurić
Godina rođenja:1976.
Stručna sprema:VSS – diplomirani ekonomista
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za bezbjednost
Kontakt telefon:065/240-453
Email:[email protected]

Ime i prezime:Luka Radonić
Godina rođenja:1982.
Stručna sprema:VSS – diplomirani inženjer šumarstva
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član OO
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za izbor, imenovanja i mandatna pitanja
Kontakt telefon:065/734-111
Email:[email protected]

Ime i prezime:Marina Maletić
Godina rođenja:1982.
Stručna sprema:VSS – diplomirani inženjer šumarstva
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost polova i predstavke i pritužbe građana
Kontakt telefon:065/810-715
Email:[email protected]

Ime i prezime:Draženko Vuković
Godina rođenja:1968.
Stručna sprema:VSS – doktor medicine, internista-kardiolog
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član OO
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa
Kontakt telefon:066/828-813
Email:[email protected]

Ime i prezime:Predrag Dević
Godina rođenja:1996.
Stručna sprema:SSS, student
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Predsjendnik Aktiva mladih
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za pitanja mladih i populacionu politiku
Kontakt telefon:065/240-469
Email:[email protected]

Odbornici SOCIJALISTIČKE PARTIJE SRPSKE

Ime i prezime:Novo Škrebić
Godina rođenja:1953.
Stručna sprema:VSS
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član OO
Status u klubu:Član
Član komisije:Komisija za budžet i finansije
Kontakt telefon:065/520-738
Email:/

Ime i prezime:Savo Kasapović
Godina rođenja1955.
Stručna sprema:VSS
Pozicija u skupštini:Predsjednik Skupštine
Status u stranci:Član OO
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za nagrade i priznanja
Kontakt telefon:065/523-066
Email:[email protected]

Ime i prezime:Dobrila Drinić Malić
Godina rođenja:1983.
Stručna sprema:VSS – master prehrambene tehnologije
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Zamjenik predsjednika Opštinskog odbora
Status u klubu:Predsjednik kluba
Član komisije:– Komisija za izbor, imenovanja i mandatna pitanja
Kontakt telefon:066/788-282
Email:[email protected]

Ime i prezime:Drago Jovičić
Godina rođenja:1960.
Stručna sprema:SSS
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član OO
Status u klubu:Član
Član komisije:– Komisija za bezbjednost
Kontakt telefon:066/814-797
Email:/

Odbornici STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE

Ime i prezime:Alen Seferović
Godina rođenja:1993.
Stručna sprema:VSS – magistar ekonomije
Pozcija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član
Status u klubu:/
Član komisije:– Komisija za pitanja mladih i populacionu politiku
Kontakt telefon:065/000-486
Email:[email protected]

Ime i prezime:Ramo Topovčić
Godina rođenja:1971.
Stručna sprema:SSS
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Član OO
Status u klubu:/
Član komisije:– Komisija za izbor, imenovanja i mandatna pitanja
– Komisija za privredu, društvene djelatnosti i razvoj
Kontakt telefon:066/381-675
Email:[email protected]

Odbornici DEMOKRATSKOG SAVEZA

Ime i prezime:Marinko Đukić
Godina rođenja:1964.
Stručna sprema:VSS
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Predsjednik Opštinskog odbora
Status u klubu:/
Član komisije:– Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima
Kontakt telefon:066/888-886
Email:[email protected]

Ime i prezime:Dragan Kršić
Godina rođenja:1986.
Stručna sprema:VSS – magistar saobraćaja
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:sekretar
Status u klubu:/
Član komisije:– Komisija za nagrade i priznanja
Kontakt telefon:065/810-652
Email:[email protected]

Odbornik DEMOKRATSKOG NARODNOG SAVEZA

Ime i prezime:Siniša Gavrić
Godina rođenja:1983.
Stručna sprema:VSS – diplomirani pravnik
Pozicija u skupštini:Odbornik
Status u stranci:Predsjednik Opštinskog odbora
Status u klubu:Član kluba SNSD-a
Član komisije:– Komisija za propise
Kontakt telefon:065/886-560
Email:[email protected]

Odbornik SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE BiH

Ime i prezime:Mehmed Dubravac
Godina rođenja:1966.
Stručna sprema:SSS
Pozicija u skupštini:Potpredsjednik Skupštine
Status u stranci:Predsjednik Opštinskog odbora
Status u klubu:/
Član komisije:– Komisija za nagrade i priznanja
Kontakt telefon:065/441-181
053/411-550
Email:[email protected]
[email protected]