Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu

Duško Petrović

Načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu

IME I PREZIME: DUŠKO PETROVIĆ
Funkcija: Načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu
Datum rođenja: 21.12.1990.
Porodica: neoženjen
Stručna sprema: diplomirani inženjer informatike
Prethodno iskustvo: – HI “Destilacija” Teslić

Kontakt podaci

Telefon Načelnik odjeljenja: +387(0)53/430-410
Vojna evidencija: +387(0)53/431-984
Pravna pomoć: +387(0)53/431-440
Prijem zahtjeva: +387(0)53/431-334
Mobilni:
Faks: +387(0)53/411-541
Email: [email protected]

Opis poslova

Odjeljenje za boračko – invalidsku zaštitu obavlja poslove Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite,koji su Zakonom preneseni i povjereni opštini, i poslove iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave,koji su definisani aktima Skupštine opštine i Načelnika opštine.Vršenje nadležnosti Odjeljenja, propisano je:Zakonom o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno -otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 134/11) i Zakonomo zaštiti civilnih žrtava rata („Službeni glasnik Republike Srpske“; broj: 25/93, 53/04, 37/07, 60/07, 118/09i 24/10), te Odlukomo dopunskim pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj: 9/05 i 5/07)

Poslove vojnih evidencija, Odjeljenje obavlja od 01. januara 2007. godine, na osnovu Uredbe o prenošenju evidencija o licima koja su regulisala vojnu obavezu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 17/06, 62/06, 72/06i 42/07) i Uputstva o sadržaju i načinu vođenja evidencija o licima koja su regulisala vojnu obavezu, donesenog od strane Ministra uprave i lokalne samouprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 105/06).

U radu Odjeljenja se primjenjuje i cijeli niz drugih podzakonskih akata, a najčešće:Uredba o boračkom dodatku („Sl. glasnik RS“,broj: 6/12i 46/12),Uredba o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS („Sl. glasnik RS“, broj: 43/07, 73/08 i 18/11), Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta i Pravilnik o radu ljekarskih komisija („Sl. Glasnik RS“ 22/93 i 31/10).

Predaja zahtjeva

Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu, u okviru svojihnadležnosti,obavljastručnei administrativneposlove i rješava u prvostepenom upravnom postupku, o pravima: demobilisanih boraca, vojnih invalida, ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca, članova porodica umrlih i nestalih boraca, lica koja su regulisala vojnu obavezu, te o pravima civilnih žrtava rata i članova njihovih porodica.
Pomenuta prava se sastoje u sljedećem:
– stalna mjesečna novčana primanja,
– periodična novčana primanja,
– zdravstvena zaštita,
– stambeno zbrinjavanje,
– novčana naknada za izgradnju nadgrobnih spomenika poginulim borcima,
– pravima propisanim Odlukom o dopunskim pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca i
– drugim pravima,u skladu sa zakonskim odredbama.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti