Opštinske komisije

Komisija za bezbjednost

1) Drago Jovičić, predsjednik
2) Veselin Savković, član
3) Radislav Đurić, član
4) Milivoje Tomić, član
5) Lidija Zelić, član

Komisija za privredu, društvene djelatnosti i razvoj

1) Ramo Topovčić, predsjednik
2) Miroslav Lipovčić, član
3) Drago Jovičić, član
4) Srđan Dolić, član
5) Esad Alagić, član

Komisija za budžet i finansije

1) Dragana Kovačević, predsjednik
2) Đorđe Gajić, član
3) Novo Škrebić, član
4) Miroslav Spasojević, član
5) Nebojša Đukarić, član

Komisija za izbor, imenovanje i mandatna pitanja 

1) Aleksandar Šakanović, predsjednik
2) Milan Kasapović, član
3) Dobrila Drinić Malić, član,
4) Ramo Topovčić, član
5) Luka Radonić, član

Komisije za propise

1) Mladen Đurić, predsjednik
2) Stojan Smiljanić, član
3) Siniša Gavrić, član
4) Pero Stojanović, član
5) Dejan Kovačević, član

Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost polova i predstavke i pritužbe građana

1) Marina Maletić, predsjednik
2) Dijana Smiljanić – Vuković, član
3) Siniša Kitić, član
4) Dragan Miladić, član
5) Zoran Đekanović, član

Komisije za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima

1) Marinko Đukić, predsjednik
2) Nedeljko Kerić, član
3) Neđo Simić, član
4) Goran Dušanić, član
5) Hidajet Haušić, član

Komisije za nagrade i priznanja

1) Savo Kasapović, predsjednik
2) Stojan Smiljanić, član
3) Mehmed Dubravac, član
4) Srđan Klječanin, član
5) Dragan Kršić, član

Komisije za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasleđa

1) Milan Kasapović, predsjednik
2) Draženko Vuković, član
3) Marko Trivunović, član

4) Đorđe Cvijić, član
5) Živko Petrović, član

Komisije za pitanja mladih

1) Predrag Dević, predsjednik
2) Dijana Smiljanić – Vuković, član
3) Alen Seferović, član
4) Marko Lončar, član
5) Stamenko Popović, član

Nadzorni odbor

1) Nikola Perišić, predsjednik
2) Aleksandra Kitić, član
3) Goran Jokić, član
4) Ljubomir Savić, član
5) Stipo Ćosić, član