Odeljenje za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom

Ime i prezime :RADE LAZIĆ
Funkcija :Načelnik Odjeljenja za inspekcije poslove sa komunalnom policijom
Datum rođenja :1971.
Prorodica :oženjen, otac jednog djeteta
Stručna sprema :dipl. ing šumarstva
Prethodno iskustvo :– ŠG “Borja” Teslić

Kontakt podaci

Telefon: +387(0)53/410-570
Mobilni: +387(0)65/530-234
Faks:+387(0)53/411-541
Email:[email protected]

U SASTAVU ODJELjENjA DJELUJU:

Naziv inspekcijeTelefonemail
TRŽIŠNA INSPEKCIJA+387 (0)65/546-601;
+387 (0)65/661-281

[email protected]
SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA+387 (0)65/205-713[email protected]
POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA+387 (0)66/674-789 [email protected]
URBANISTIČKO-GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA+387 (0)66/675-554[email protected]
ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA+387 (0)66/899-004
INSPEKTOR ZA HRANU+387 (0)66/970-009[email protected]
VETERINARSKA INSPEKCIJA +387 (0)66/970-010
KOMUNALNA POLICIJA+387 (0)66/783-071,
+387 (0)66/783-079,
+387 (0)66/677-548,
+387 (0)66/688-716,
+387 (0)65/209-226

[email protected]

Opis poslova

Odjeljenje za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, drugih propisa i opštih akata nad poslovanjem i postupanjem pravnih lica i građana u oblasti: tržišne inspekcije, inspekcije za hranu, zdrastvene inspekcije, veterinarske inspekcije, poljoprivredne inspekcije, saobraćajne inspekcije, vodne inspekcije, urbanističko-građevinske inspekcije, ekološke inspekcije, inspekcije rada, vrše inspekcijski nadzor i u drugim oblastima iz nadležnosti opštine, poslove predlaganja i preduzimanja mjere u okviru ovlaštenja, kao i sve druge poslove i zadatke koji su u vezi sa inspekcijskim nadzorom, u skladu sa zakonom, povjerena opštini. Komunalna policija vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom odluka organa opštine, drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalnih i drugih djelatnosti, kao i druge poslove određene Zakonom o komunalnoj policiji, obavlja i druge poslove za potrebe organa opštine iz djelokruga svog rada koje odredi Načelnik opštine.

Predaja zahtjeva

Zahtjevi za čije rješavanje je nadležno ovo odjeljenje predaju se na šalter za prijem podnesaka opštine Teslić svakim radnim danom od 07 do 15 časova, popunjavanjem željenog obrasca koji se nalazi na informativnom pultu. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev prilaže se u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji. Uz zahtjev se prilaže i propisana taksa osim ako je podnosilac zahtjeva oslobođen plaćanja takse o čemu je obavezan predočiti dokaz.

Obrasci

Odluke

Sve probleme i neregularnosti iz domena nadležnosti inspekcijskih službi i Komunalne policije opštine Teslić, građani opštine mogu prijaviti na mobilni telefon broj 053/410-570, svakim radnim danom u terminu od 07 do 22 časa i subotom od 7 do 15 časova.