Odeljenje za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom

Rade Lazić

Načelnik Odjeljenja za inspekcije poslove sa komunalnom policijom

IME I PREZIME: RADE LAZIĆ
Funkcija: Načelnik Odjeljenja za inspekcije poslove sa komunalnom policijom
Datum rođenja: 1971.
Porodica: oženjen, otac jednog djeteta
Stručna sprema: dipl. ing šumarstva
Prethodno iskustvo – ŠG “Borja” Teslić

Kontakt podaci

Telefon +387(0)53/410-570
Mobilni: +387 (0)65 582 804
Viber: +38765582804
Faks: +387(0)53/411-541
Email: [email protected]

U SASTAVU ODJELjENjA DJELUJU:

Naziv inspekcije Telefon Viber Email
TRŽIŠNA INSPEKCIJA +387(0)65582659 +38765582659 [email protected]
[email protected]
SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA +387(0)65582875 +38765582875 [email protected]
[email protected]
POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA +387(0)65582148 +38765582148 [email protected]
URBANISTIČKO-GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA +387(0)65582835 +38765582835 [email protected]
ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA +387(0)65582759 +38765582759 [email protected]
INSPEKTOR ZA HRANU +387(0)65582448  +38765582448 [email protected]
VETERINARSKA INSPEKCIJA +387(0)65582271 +38765582271 [email protected]
KOMUNALNA POLICIJA

 

+387(0)65582806
+387(0)65582654
+387(0)65582595
+387(0)65582756

+38765582806
+38765582654
+38765582595
+38765582756

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

[email protected]

VODNI INSPEKTOR +387(0)65582137 +38765582137 [email protected]

Opis poslova

Odjeljenje za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, drugih propisa i opštih akata nad poslovanjem i postupanjem pravnih lica i građana u različitim oblastima. To uključuje tržišnu inspekciju, inspekciju za hranu, zdravstvenu inspekciju, veterinarsku inspekciju, poljoprivrednu inspekciju, saobraćajnu inspekciju, vodnu inspekciju, urbanističko-građevinsku inspekciju, ekološku inspekciju, inspekciju rada, kao i inspekcijski nadzor u drugim oblastima iz nadležnosti opštine.

Odjeljenje za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom obavlja i druge poslove kao što su predlaganja i preduzimanja mjera u okviru svojih ovlašćenja, kao i sve druge poslove i zadatke koji su u vezi sa inspekcijskim nadzorom, u skladu sa zakonom, povjerenim opštini. Komunalna policija vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom odluka organa opštine, drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalnih i drugih djelatnosti, te obavlja i druge poslove za potrebe organa opštine iz svog djelokruga rada koje odredi Načelnik opštine.

Predaja zahtjeva

Zahtjevi za čije rješavanje je nadležno ovo odjeljenje predaju se na šalter za prijem podnesaka opštine Teslić svakim radnim danom od 07 do 15 časova, popunjavanjem željenog obrasca koji se nalazi na informativnom pultu. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev prilaže se u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji. Uz zahtjev se prilaže i propisana taksa osim ako je podnosilac zahtjeva oslobođen plaćanja takse o čemu je obavezan predočiti dokaz.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti