Predsjednik skupštine Opštine Teslić

Savo Kasapović

Predsjednik Skupštine Opštine Teslić

IME I PREZIME: Savo Kasapović
Datum rođenja: 1955.
Porodica: oženjen, otac troje djece
Stručna sprema: diplomirani inženjer šumarstva

Kontakt podaci

Telefon +387(0)53/411-502
Mobilni:
Faks: +387(0)53/411-541
Email: [email protected]

Predsjednik Skupštine:

Predsjednik Skupštine opštine Teslić ima značajnu ulogu u radu Skupštine opštine. On predstavlja Skupštinu opštine, saziva njene sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama. Takođe, potpisuje akta koja donosi Skupština opštine, brine se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine opštine, te o zakonitosti rada Skupštine opštine i njenih organa.

Predsjednik Skupštine opštine Teslić takođe se stara o primjeni Statuta opštine i Poslovnika Skupštine opštine, te o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika. Njegova uloga je ključna za efikasno vođenje sjednica Skupštine opštine i osiguravanje njihovog zakonitog i transparentnog rada.

Potpredsjednik skupštine Opštine Teslić

Mehmed Dubravac

Potpredsjednik Skupštine Opštine Teslić

IME I PREZIME: Mehmed Dubravac
Datum rođenja:
Porodica:
Stručna sprema:

Kontakt podaci

Telefon +387(0)53/411-521
Mobilni:
Faks: +387(0)53/411-541
Email: [email protected]

Potpredsjednik Skupštine Opštine Teslić:

Potpredsjednik Skupštine opštine pomаže predsjedniku Skupštine opštine u obаvljаnju poslovа i, po njegovom ovlaštenju, obavlja određene poslove iz njegovog djelokruga. Potpredsjednik Skupštine zamjenjuje predsjednika Skupštine u slučaju njegove otsutnosti ili spriječeno.