Предсједник скупштине Општине Теслић

Саво Касаповић

Предсједник Скупштине Општине Теслић

IME I PREZIME: Savo Kasapović
Datum rođenja: 1955.
Porodica: oženjen, otac troje djece
Stručna sprema: diplomirani inženjer šumarstva

Контакт подаци

Телфон +387(0)53/411-502
Мобилни:
Факс: +387(0)53/411-541
Емаил: [email protected]

Предсједник Скупшине:

Предсједник Скупштине општине Теслић има значајну улогу у раду Скупштине општине. Он представља Скупштину општине, сазива њене сједнице, предлаже дневни ред и предсједава сједницама. Такође, потписује акта која доноси Скупштина општине, брине се о остваривању јавности рада Скупштине општине, те о законитости рада Скупштине општине и њених органа.

Предсједник Скупштине општине Теслић такође се стара о примјени Статута општине и Пословника Скупштине општине, те о остваривању права и дужности одборника. Његова улога је кључна за ефикасно вођење сједница Скупштине општине и осигуравање њиховог законитог и транспарентног рада.

Потпредсједник скупштине Општине Теслић

Мехмед Дубравац

Потпредсједник Скупштине Општине Теслић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Мехмед Дубравац
Датум рођења:
Породица:
Стручна спрема:

Контакт подаци

Телефон +387(0)53/411-521
Мобилни:
Факс: +387(0)53/411-541
Емаил: [email protected]

Потпредсједник Скупштине Општине Теслић:

Потпредсједник Скупштине општине помаже предсједнику Скупштине општине у обављању послова и, по његовом овлаштењу, обавља одређене послове из његовог дјелокруга. Потпредсједник Скупштине замјењује предсједника Скупштине у случају његове отсутности или спријечено.