Одборници СРПСКЕ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

Стојан Смиљанић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Стојан Смиљанић
Датум рођења: 1981.
Стручна спрема: ВСС – доктор медицине, специјалиста епидемиологије
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан Извршног одбора, Општинског одбора и предсједник Мјесног одбора Очауш
Статус у странци: Предсједник
Члан комисије: – Комисија за награде и признања
– Комисија за прописе
Контакт телефон: 065/740-396
Емаил: [email protected]

Александар Шакановић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Александар Шакановић
Датум рођења: 1985.
Стручна спрема: ВСС – магистар спортских наука
Позиција у скуштини: Одборник
Статус у странци: Члан извршног и општинског одбора, предсједник Мјесног одбора Бања Врућица
Статус у клубу: Члан
Члан комисије: – Комисија за избор, именовања и мандатна питања
Контакт телефон: 065/357-919
Емаил: [email protected]

Синиша Китић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Синиша Китић
Датум рођења: 1988.
Стручна спрема: ВСС – доктор медицине
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан општинског одбора, предсједник мјесног одбора Булетић
Статус у клубу: Члан
Члан комисије: – Комисија за заштиту људских права, равноправност полова и представке и призужбе грађана
Контакт телефон: 066/869-375
Емаил: [email protected]

Дијана Смиљанић Вуковић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Дијана Смиљанић Вуковић
Датум рођења: 1990.
Стручна спрема: ВСС – професор разредне наставе, дипломирани васпитач предшколске дјеце
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан општинског одбора, члан Актива жена
Статус у клубу: Предсједник клуба
Члан комисије: – Комисија за заштиту људских права, равноправност полова и представке и притужбе грађана
– Комисија за питања младих и популациону политику
Контакт телефон: 065/736-079
Емаил: [email protected]

Мирослав Липовчић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Мирослав Липовчић
Датум рођења: 1972.
Стручна спрема: ССС
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан Општинског одбора
Статус у клубу: Члан
Члан комисије: – Комисија за привреду, друштвене дјелатности и развој
Контакт телефон: 066/117-618
Емаил: [email protected]

Младен Ђурић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Младен Ђурић
Датум рођења: 1982.
Стручна спрема: ВСС – доктор медицине, специјалиста породичне медицине
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан
Статус у клубу: Члан
Члан комисије: – Комисија за прописе
Контакт телефон: 065/739-570
Емаил: [email protected]

Драгана Ковачевић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ДРАГАНА КОВАЧЕВИЋ
Датум рођења: 1981.
Стручна спрема: SSS
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан Општинског одбора, члан Актива жена
Статус у клубу: Члан
Члан комисије: – Комисија за буџет и финансије
Контакт телефон: 065/810-573
Емаил: [email protected]

Неђо Симић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: НЕЂО СИМИЋ
Датум рођења: 1967.
Стручна спрема: ССС
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан Општинског одбора, предсједник Мјесног одбора Ђулићи
Статус у клубу: Члан
Члан комисије: – Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима
Контакт телефон: 065/006-009
Емаил: [email protected]

Веселин Савковић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: VESELIN SAVKOVIĆ
Датум рођења: 1975.
Стручна спрема: SSS
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан Извршног одбора, члан Општинског одбора, предсједник Мјесног одбора Центар
Статус у клубу: Члан
Члан комисије: – Комисија за безбједност
Контакт телефон: 065/660-791
Емаил: [email protected]

Срђан Долић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: СРЂАН ДОЛИЋ
Датум рођења: 1982.
Стручна спрема: ССС – машински техничар
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан општинског одбора, Предсједник мјесног одбора Влајићи
Статус у клубу: Предсједник клуба
Члан комисије: – Комисија за избор, именовања и мандатна питања
– Комисија за заштиту околине, културног и природног насљеђа
Контакт телефон: 065/609-565
Емаил: [email protected]

Одборници САВЕЗА НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА

Недељко Керић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: НЕДЕЉКО КЕРИЋ
Датум рођења: 1971.
Стручна спрема: ВСС – доктор медицине, специјалиста радиологије
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Потпредсједник ОО
Статус у клубу: Предсједник клуба
Члан комисије: – Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима
Контакт телефон: 065/917-877
Емаил: [email protected]

Ђорђе Гајић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ЂОРЂЕ ГАЈИЋ
Датум рођења: 1983.
Стручна спрема: ССС
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан ОО
Статус у клубу: Члан
Члан комисије: – Комисија за буџет и финансије
Контакт телефон: 065/926-827
Емаил: [email protected]

Марко Тривуновић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: МАРКО ТРИВУНОВИЋ
Датум рођења: 1979.
Стручна спрема: ССС
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Потпредсједник ОО
Статус у клубу: Члан
Члан комисије: – Комисија за заштиту околине, културног и природног насљеђа
Контакт телефон: 065/224-694
Емаил: [email protected]

Срђан Кљечанин

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: СРЂАН КЉЕЧАНИН
Датум рођења: 1979.
Стручна спрема: ВСС- дипл. правник безбједности
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан Главног одбора
Статус у клубу: Члан
Члан комисије: – Комисија за награде и признања
Контакт телефон: 065/312-289
Емаил: /

Радислав Ђурић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: РАДИСЛАВ ЂУРИЋ
Датум рођења: 1976.
Стручна спрема: ВСС – дипломирани економиста
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан
Статус у клубу: Члан
Члан комисије: – Комисија за безбједност
Контакт телефон: 065/240-453
Емаил: [email protected]

Лука Радоњић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ЛУКА РАДОНИЋ
Датум рођења: 1982.
Стручна спрема: ВСС – дипломирани инжењер шумарства
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан
Статус у клубу: Члан ОО
Члан комисије: – Комисија за избор, именовања и мандатна питања
Контакт телефон: 065/734-111
Емаил: [email protected]

Марина Малетић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: МАРИНА МАЛЕТИЋ
Датум рођења: 1982.
Стручна спрема: ВСС – дипломирани инжењер шумарства
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан
Члан Предсједник клуба
Члан комисије: – Комисија за заштиту људских права, равноправност полова и представке и притужбе грађана
Контакт телефон: 065/810-715
Контакт телефон: [email protected]

Драженко Вуковић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ДРАЖЕНКО ВУКОВИЋ
Датум рођења: 1968.
Стручна спрема: ВСС – доктор медицине, интерниста-кардиолог
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан ОО
Статус у клубу: Члан
Члан комисије: – Комисија за заштиту околине, културног и природног насљеђа
Контакт телефон: 066/828-813
Емаил: [email protected]

Предраг Девић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ПРЕДРАГ ДЕВИЋ
Датум рођења: 1996.
Стручна спрема: Стручна спрема:ССС, студент
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Предсједник Актива младих
Статус у клубу: Члан
Члан комисије: – Комисија за питања младих и популациону политику
Контакт телефон: 065/240-469
Емаил: [email protected]

Одборници СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРПСКЕ

Ново Шкребић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: НОВО ШКРЕБИЋ
Датум рођења: 1953.
Стручна спрема: ВСС
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан ОО
Статус у клубу: Члан
Члан комисије: Комисија за буџет и финансије
Контакт телефон: 065/520-738
Емаил:

Саво Касаповић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: САВО КАСАПОВИЋ
Датум рођења: 1955.
Стручна спрема: ВСС
Позиција у скупштини: Предсједник Скупштине
Статус у странци: Члан ОО
Статус у клубу: Члан
Члан у комисији: – Комисија за награде и признања
Контакт телефон: 065/523-066
Емаил: [email protected]

Добрила Дринић Малић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ДОБРИЛА ДРИНИЋ МАЛИЋ
Датум рођења: 1983.
Стручна спрема: ВСС – мастер прехрамбене технологије
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Замјеник предсједника Општинског одбора
Статус у клубу: Предсједник клуба
Члан комисије: – Комисија за избор, именовања и мандатна питања
Контакт телефон: 066/788-282
Емаил: [email protected]

Драго Јовичић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ДРАГО ЈОВИЧИЋ
Датум рођења: 1960.
Стручна спрема: ССС
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан ОО
Статус у клубу: Члан
Члан комисије: – Комисија за безбједност
Контакт телефон: 066/814-797
Емаил:

Одборници СТРАНКЕ ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ

Ален Сеферовић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: АЛЕН СЕФЕРОВИЋ
Датум рођења: 1993.
Стручна спрема: ВСС – магистар економије
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан
Статус у странци:
Члан комисије: – Комисија за питања младих и популациону политику
Контакт телефон: 065/000-486
Емаил: [email protected]

Рамо Топовчић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: РАМО ТОПОВЧИЋ
Датум рођења: 1971.
Стручна спрема: ССС
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Члан ОО
Статус у клубу:
Члан комисије: – Комисија за избор, именовања и мандатна питања
– Комисија за привреду, друштвене дјелатности и развој
Контакт телефон: 066/381-675
Емаил: [email protected]

Одборници ДЕМОКРАТСКОГ САВЕЗ

Маринко Ђукић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: МАРИНКО ЂУКИЋ
Датум рођења: 1964.
Стручна спрема: ВСС
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Предсједник Општинског одбора
Статус у клубу:
Члан комисије: – Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима
Контакт телефон: 066/888-886
Емаил: [email protected]

Драган Кршић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ДРАГАН КРШИЋ
Датум рођења: 1986.
Стручна спрема: ВСС – магистар саобраћаја
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Секретар
Статус у клубу:
Члан комисије: – Комисија за награде и признања
Контакт телефон: 065/810-652
Емаил: [email protected]

Одборник ДЕМОКРАТСКОГ НАРОДНОГ САВЕЗА

Синиша Гаврић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: СИНИША ГАВРИЋ
Датум рођења: 1983.
Стручна спрема: ВСС – дипломирани правник
Позиција у скупштини: Одборник
Статус у странци: Предсједник Општинског одбора
Статус у клубу: Члан клуба СНСД-а
Члан комисије: – Комисија за прописе
Контакт телефон: 065/886-560
Емаил: [email protected]

Одборник СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ БиХ

Мехмед Дубравац

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: МЕХМЕД ДУБРАВАЦ
Датум рођења: 1966.
Стручна спрема: SSS
Позиција у скупштини: Потпредсједник Скупштине
Статус у странци: Предсједник Општинског одбора
Статус у клубу:
Члан у комисији: – Комисија за награде и признања
Контакт телефон: 065/441-181
053/411-550
Емаил: – [email protected]
– [email protected]