Број: 01-013-81/23

Датум: 25.09.2023. године

 

На основу члана 67. Пословника о раду Скупштине општине Теслић („Службени гласник Oпштине Теслић“, број 4/17), након одржаног колегијума Скупштине oпштине,

С А З И В А М

27. редовну сједницу Скупштине општине Теслић за дан ПЕТАК 06.10.2023. године у 10:00 часова која ће се одржати у скупштинској сали (зграда Завода за запошљавање) у Теслићу.

 

За рад на 27. редовној сједници предлажем сљедећи:

 

Д н е в н и  р е д

 

  1. Информација о реализацији Пројекта за изградњу постројења за пречишћа-вање отпадних вода;
  2. Приједлог Одлуке о стипендирању;
  3. Извјештај о извршењу Буџета општине Теслић, за период I-VI 2023. године;
  4. Извјештај о проведеној финансијској ревизији:

а) Извјештај о проведеној финансијској ревизији Општине Теслић за период 01.01.-31.12.2022. године;

б) Акциони план за отклањање недостатака утврђених по Ревизији финанси-јских извјештаја Општине Теслић за 2022. годину;

5. Квартална информација о наплати непореских прихода;

6. Информација о имовини у власништву Општине Теслић;

7. Приједлог Одлуке о начину и условима продаје неизграђеног градског грађевинског земљишта путем лицитације на локалитету Пословне зоне „Ланара“;

8. Приједлог Одлуке о замјени градског грађевинског земљишта у власништву Општине Теслић за градско грађевинско земљиште у власништву ХИ „Дестилација“ а.д. Теслић;

9. Приједлог Одлуке о усвајању Ревизије Регулационог плана зоне С1 Ц1 у Теслићу;

10. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење лицитације за продају градског грађевинског земљишта на локалитету Пословне зоне „Ланара“;

11. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о начину и условима продаје градског грађевинског земљишта непосредном погодбом у улици Симе Лозанића;

12. Приједлог Одлуке о утврђивању услова и начина издавања у закуп земљишта и објеката у власништву Општине Теслић за постављење сунчаних соларних панела;

13. Приједлог Одлуке о измјени дијела Ревизије и измјене Регулационог плана централног градског подручја Теслића и Регулационог плана зоне С4-1 и С4-2 у Теслићу;

14. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за етичка питања;

15. Приједлог Рјешења о разрјешењу Данијела Ђукића, члана Савјета за безбједност саобраћаја Општине Теслић;

16. Приједлог Рјешења о именовању једног члана Савјета за безбједност саобраћаја Општине Теслић;

17. Давањe сагласности на Извјештај о раду и на Годишњи Програм рада за 2024. годину ЈПУ Дјечији вртић „Палчић“ Теслић;

18. Кадровска питања:

а) Приједлог Рјешења о престанку дужности члана Одбора за жалбе Општинске управе Теслић, дипл. правника Зорана Стевандића;

б) Приједлог Рјешења о именовању в.д. члана Одбора за жалбе Општинске управе Теслић;

в) Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Комисије за питања младих и популациону политику;

г) Приједлог Рјешења о именовању члана Комисије за питања младих и популациону политику;

д) Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Управног одбора ЈПУ Дјечији вртић „Палчић“ Теслић;

ђ) Приједлог Рјешења о именовању в.д. члана Управног одбора ЈПУ Дјечији вртић „Палчић“ Теслић;

19. Одборничка питања;

20. Разно.

ПРЕДСЈЕДНИК СО

 Саво Касаповић

 

МАТЕРИЈАЛ (преузми)