Позив на јавну расправу о Нацрту буџета општине Теслић за 2024. годину

Број: 02-014-189/23 Датум: 29.11.2023. године   Предмет: Позив на јавну расправу о Нацрту буџета општине Теслић за 2024. годину   Обавјештавамо све заинтересоване да Начелник општнне Теслић заказује Јавну расправу која ће се одржати дана 05.12.2023. године у кино сали у 12:00 часова. Позивају се одборници Скупштине општине, представници мјесних заједница, представници привредних друштава, представници […]

ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу студентских и ђачких стипендија из буџета општине Теслић у 2024. години

Број: 02-67-78/23 Датум: 29.11.2023. године   На основу члана 20. став 1. тачка 6. и члана 85. став 1. Статута општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“, број 4/17), тачке VII Одлуке о стипендирању („Службени гласник општине Теслић“, број 8/23) и члана 6. став 1. Програма стипендирања за 2024. годину, број: 02-020-16/23 од 15. новембра 2023. […]

ЈАВНА РАСПРАВА о Нацрту Програма  рада  Скупштине општине Теслић  за 2024. годину

Број: 01-013-103/23 Датум: 28.11.2023. године   У складу с закључком Скупштине општине Теслић, донесениим на 28. редовној сједници одржаној дана 27.11.2023. године, а у вези Нацрта Програма рада СО Теслић за 2024. годину, у организацији Стручне службе СО Теслић спровешће се   Ј А В Н А  Р А С П Р А В А […]

ЈАВНИ КОНКУРС о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације на локалитету Луг Барићи

Број: 02-475-75/23 Теслић, 08.11.2023. године     На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 9. став 1. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана […]

ОГЛАС о излагању на јавни увид Нацрта Ревизије Регулационог плана „РУЖЕВИЋ“ у Теслићу

Број: 04-363-37/21 Теслић, 23. 10. 2023. године   Одјељење за просторно уређење Теслић, у смислу члана 47. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр.40/13, 106/15,3/16 и 84/19), доставља   О Г Л А С о излагању на јавни увид Нацрта Ревизије  Регулационог плана „РУЖЕВИЋ“ у Теслићу     1.КОЈИМ […]

ЈАВНИ КОНКУРС о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације на локалитету Пословне зоне „Ланара“

Број: 02-475-79/22 Теслић, 19.10.2023. године   На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/9, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 9. став 1. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 67. […]

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп пословних просторија

На основу члана 67. Статута општине Теслић(„Службени гласник општине Теслић“, број 4/17), и тачке 5. Одлуке о начину кориштења друштвених домова на подручју општине Теслић, („Службени гласник општине Теслић“, број 12/16), Начелник општине  расписује,      Ј А В Н И    О Г Л А С за издавање у закуп пословних просторија   Пословни простор […]

ЈАВНИ КОНКУРС за подношење пријава за учешће у раду Комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Теслић

Број: 04-36-1.69/23 Датум: 17.10. 2023. године   На основу члана 142. Закона о уређењу простора и грађењу ( „Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 7. Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“ број 100/13), Одјељење за просторно […]

ЈАВНА РАСПРАВА о Нацрту Ревизије Регулационог плана зоне С1Ц1

Број: 04-363-35/21 Теслић, 25. 09. 2023. године   Одјељење за просторно уређење Теслић, у смислу члана 48. став 6. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), објављује:       О Г Л А С о одржавању ЈАВНЕ РАСПРАВЕ о Нацрту Ревизије  Регулационог плана зоне С1Ц1, у […]

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА ЗА КОРИШТЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАСНИВАЊЕ И ПОВЕЋАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ КОЈА СЕ СУФИНАНСИРА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ

Број:02-014-125/23 Теслић, 11.09.2023. године   На основу члана 67. и 86. Статута општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“ број 4/17) и члана 14. Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава за подршку повећању конкурентности пољопривредне производње која се финансирају  средствима буџета Општине, Начелник општине Теслић, расписује:   ЈАВНИ ПОЗИВ   ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА ЗА КОРИШТЕЊЕ […]