OBAVJEŠTENJE – Komisija za usklađivanje redova vožnje

Komisija za usklađivanje redova vožnje   Broj: 05-37- 1.56/23 Teslić, 10.02.2023. godine   PREDMET: Obavještenje             Shodno članu 3. i članu 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija na području opštine Teslić (Sl. Glasnik opštine Teslić broj: 04/19, 03/21), obavještavamo Vas da su počele aktivnosti oko redovnog usklađivanja […]

OMLADINSKA BANKA TESLIĆ – PRVI POZIV ZA MLADE 2023

Omladinska banka Teslić poziva mlade da pišu projekte i mikrobiznise do 13.03.2023. godine do 14 sati.  Ako imaš od 17 do 35 godina, dobru ideju i želiš da realizuješ projekat od društvenog značaja, Omladinska banka će te podržati u iznosu od 1.000 KM do 1.800 KM. Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka Teslić podržava pogledaj […]

JAVNI OGLAS za izdavanje u zakup poslovnih prostorija

Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić(„Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), i tačke 5. Odluke o načinu korištenja društvenih domova na području opštine Teslić, („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 12/16), Načelnik opštine  raspisuje,      J A V N I    O G L A S za izdavanje u zakup poslovnih prostorija   Poslovni prostori […]

Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini

„Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“ NAJAVA PROJEKTA Uz malo dobre volje, Teslić može bolje: Zajedno radimo na jačanju povjerenja i kohezije u našoj zajednici Opština Teslić učestvovat će u narednom periodu u realizaciji projekta „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Europska unija (EU), a […]

Poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu opštinskih priznanja i nagrada

Komisija za nagrade i priznanja   Broj: 01-013-4/23 Datum: 08.02.2023. godine   PREDMET: Prijedlog za dodjelu opštinskih priznanja i nagrada   Odlukom o opštinskim priznanjima i nagradama („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 1/10 i 1/14) propisano je da se priznanja opštine Teslić dodjeljuju za djela i rad koji zaslužuju opšte priznanje i isticanje, a mogu […]

JAVNI UVID – NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA CENTRALNOG MANIFESTACIONOG TRGA I DIJELA REGULACIONOG PLANA ZONE S1C1, U TESLIĆU

OPŠTINA TESLIĆ -Odjeljenje za prostorno uređenje- stavlja na JAVNI UVID NACRT IZMJENE DIJELA REGULACIONOG PLANA CENTRALNOG MANIFESTACIONOG TRGA I DIJELA REGULACIONOG PLANA ZONE S1C1, U TESLIĆU Javni uvid traje od 24. 01. 2023. do 27. 02. 2023. godine Primjedbe i sugestije na nacrt Plana mogu se upisati u svesku za primjedbe ili u pisanoj formi […]

JAVNI KONKURS o prodaji gradskog građevinskog zemljišta, putem usmenog javnog nadmetanja

Broj: 02-475-50/22 Teslić, 13.01.2023. godine   Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. […]

OBAVJEŠTENJE za studente i učenike

Broj: 02-67-84/22 Datum: 04.01.2023. godine   U skladu sa odredbama tačke XVII i XX Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 9/17 i 13/22), Odjeljenje za društvene djelatnosti, kao nadležan organ za administrativne i stručne poslove u vezi stipendiranja, u formi akta donosi   O B A V J E Š […]

KONAČNA RANG-LISTA KANDIDATA ZA DODJELU OPŠTINSKIH STIPENDIJA U 2023. GODINI

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE TESLIĆ U 2023. GODINI   Broj: 02-67-84/22 Teslić, 28. decembra 2022. godine   Komisija za sprovođenje konkursa za dodjelu stipendija iz budžeta Opštine Teslić u 2023. godini, imenovana rješenjem Načelnika opštine broj: 02-111-178/22 od 16. novembra 2022. godine, nakon razmatranja prigovora izjavljenih na Preliminarnu rang-listu […]

PRELIMINARNA RANG-LISTA KANDIDATA ZA DODJELU OPŠTINSKIH STIPENDIJA U 2023. GODINI

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE TESLIĆ U 2023. GODINI   Broj: 02-67-84/22 Teslić, 15. decembra 2022. godine   Komisija za sprovođenje konkursa za dodjelu stipendija iz budžeta Opštine Teslić u 2023. godini, imenovana rješenjem Načelnika opštine broj: 02-111-178/22 od 16. novembra 2022. godine, nakon završene analize i vrednovanja dokumentacije priložene […]