Odjeljenje za prostorno uređenje

Nikola Stokić

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje

IME I PREZIME: NIKOLA STOKIĆ
Funkcija: Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje
Datum rođenja: 11.04.1982.
Porodica: oženjen, otac jednog djeteta
Stručna sprema: diplomirani inženjer građevinarstva

Kontakt podaci

Telefon +387 (0)53/411-504
Mobilni: +387 (0)63 776 823
Faks: +387(0)53/411-541
Email: [email protected]

Opis poslova

Odjeljenje za prostorno uređenje obavlja širok spektar stručnih, upravnih, tehničkih, administrativnih i drugih poslova u skladu sa zakonom i nadležnostima opštine. To uključuje pripremu, izradu i donošenje prostorno-planske dokumentacije, izdavanje rješenja o lokacijskim uslovima, odobrenja za građenje, tehničkog pregleda i upotrebne dozvole, kao i kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije.

Odjeljenje za prostorno uređenje obavlja poslove legalizacije bespravno izgrađenih objekata, saradnju sa domaćim i međunarodnim organima, organizacijama i institucijama iz svoje nadležnosti, te prate i usklađuju rad sa zakonskim i drugim propisima iz svoje nadležnosti. Sarađuju sa Odsjekom za imovinu po pitanjima iz svoje nadležnosti, vrše poslove izdavanja ekoloških dozvola, prate propise, programe i druge akte iz oblasti zaštite životne sredine, te rade na uređenju javnih zelenih površina.

Osim toga, Odjeljenje za prostorno uređenje obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite životne sredine u nadležnosti opštine, sarađuju sa drugim organizacionim jedinicama opštinske administrativne službe po pitanjima iz svoje nadležnosti. Isto tako Vrše i druge poslove koje odredi Načelnik opštine, kao i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima koji su povjereni opštini, a odnose se na djelokrug rada odjeljenja.

Predaja zahtjeva

Zahtjevi za čije rješavanje je nadležno ovo odjeljenje predaju se na šalter za prijem podnesaka opštine Teslić popunjavanjem željenog obrasca koji se nalazi na informativnom pultu. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev prilaže se u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji. Uz zahtjev se prilaže i propisana taksa osim ako je podnosilac zahtjeva oslobođen plaćanja takse o čemu je obavezan predočiti dokaz.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti