Zamjenik načelnika opštine

Ime i prezime:Milovan Stanković
Dаtum rođenjа :15.12.1958. godine
Porodica :oženjen, otac dvoje djece
Stručnа spremа :diplomirani ekonomista
Prethodno iskustvo:

Telefon +387(0)53/411-519
Fax+387(0)53/411-541
Email[email protected]
Zamjenik načelnika pomaže Načelniku u obavljanju dužnosti, izvršava dužnosti koje mu povjeri Načelnik, zamjenjuje Načelnika i djeluje u njegovo ime, kada je Načelnik odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti.