Замјеник начелника општине

Милован Станковић

Замјеник начелника општине Теслић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Милован Станковић
Функција: Замјеник Начелника општине Теслић
Датум рођења: 15.12.1958. године
Породица: ожењен, отац двоје дјеце
Стручна спрема: дипломирани економиста

Контакт подаци

Телефон +387(0)53/411-519
Мобилни:
Факс: +387(0)53/411-541
Емаил: [email protected]

Опис послова

Замјеник начелника помаже Начелнику у обављању дужности, извршава дужности које му повјери Начелник, замјењује Начелника и дјелује у његово име, када је Начелник одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.