Замјеник начелника општине

Име и презиме:Милован Станковић
Датум рођења :15.12.1958. године
Породица :ожењен, отац двоје дјеце
Стручна спрема : дипломирани економиста
Претходно искуство:

Телефон:+387(0)53/411-519
Факс:+387(0)53/411-541
Емаил:[email protected]
Замјеник начелника помаже Начелнику у обављању дужности, извршава дужности које му повјери Начелник, замјењује Начелника и дјелује у његово име, када је Начелник одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.