Општинска управа Теслић

Адреса :КАРАЂОРЂЕВА бр. 18
74270 Теслић
Република Српска
Босна и Херцеговина
Телефон:+387(0)53/411-500
Факс: +387(0)53/411-541
Е-маил:[email protected]
ЈИБ:
Радно вријеме:– од понедјељка до петка, од 07 до 15 часова
– шалтер сала уторком и четвртком од 07 до 17 часова
1. Основне организационе јединице Општинске управе Теслић
2. Одјељење за општу управу са службом за правну помоћ
3. Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом
4. Одјељење за просторно уређење
5. Одјељење за привреду и пољопривреду
6. Одјељење за стамбено-комуналне послове
7. Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
8. Одјељење за финансије
9. Одјељење за друштвене дјелатности

Територијална ватрогасна јединица општине Теслић организује се као самостална организациона јединица у саставу Општинске управе Теслић.