Go Green Pledge

ТЕСЛИЋ: ДО КРАЈА ГОДИНЕ ЋЕ БИТИ ЗАСАЂЕНО 625 САДНИЦА ДРВЕЋА Општина Теслић и Развојни програм Уједињених нација (УНДП) са задовољством најављују почетак реализације УНДП Инцијативе за зеленију и одрживу будућност која има за циљ садњу 10.000 садница на подручју 15 јединица локалне самоуправе у Босни и Херцеговини у 2020. години. Овом иницијативом настоји се одговорити […]

ILO пројекат

Основно о пројекту ILO: Међународна организација рада (ILO) је у фебруару 2016. године започела проведбу новог трогодишњег пројекта који финансира ЕУ „Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини“ чији циљ је потицање одрживог,  партнерски оријентисаног активног тржишта рада на локалном нивоу. Пројекат “Партнерством до нових радних мјеста“ проводи УГ Нешто Више  Сарајево на […]

ReLOaD – Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану

О РеЛОаД пројекту Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD) је трогодишњи пројекат (фебруар 2017-фебруар 2020. године), који финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP). РеЛОаД је утемељен на позитивним искуствима пројекта Јачање локалне демократије (LOD), који је у Босни и Херцеговини проводио UNDP, уз финансијску подршку ЕУ, и који […]

GoAL WaSH – Регулаторни оквир за одређивање цијена услуга водоснабдијевања/водоопскрбе и канализације у Босни и Херцеговини

Чиме се пројект бави? Дугорочни изазов за сектор водоснабдијевања у Босни и Херцеговини је недостатак финансијске одрживости водоводних предузећа. Капацитети за адекватно финансијско планирање и управљање су ограничени, а рачуноводствене праксе нису усклађене са захтјевима домаћег законодавства и међународних професионалних стандарда. Без система управљања, водоводна предузећа нису у могућности инвестирати у опрему, одржавање инфраструктуре, развој, […]

Пројекат општинског еколошког и економског управљања (МЕГ)

Циљ пројекта је подржати децентрализацију и локалну самоуправу у БиХ и унаприједити одрживо и правично пружање локалних услуга. Поред тога, намјера је допринијети ширењу могућности економског развоја путем фокусирања на локалне самоуправе као ниво власти који је најближи грађанима и који има значајне надлежности над пружањем локалних услуга као и кључну улогу у стварању повољног […]

Пројекат ЦоБЕAР

Ради се о пројекту који су заједнички кандидовале општине Теслић, Тешањ и Жепче, а усмјерен је на унапређење пословног окружења наведених општина, унапређење капацитета општина за рад са инвеститорима и обезбјеђење потребне инфраструктуре у области привреде. Пројекат се финансира средствима Европске Уније у укупном износу од 1.029.455 КМ. Учешће општине Теслић је обезбијеђено кроз ангажман […]

Про будућност пројекат

Ради се о пројекту који укључује укупно 32 општине и града у БиХ. Општина Теслић учествује у пројекту у партнерству са општином Тешањ. Пројекат финансира УСАИД. Пројекат је започео са активностима током мјесеца априла 2014. године и трајаће до 2017. године. Имплеметира га Цатхолиц Релиеф Сервицес (ЦРС). Укупна вриједност пројекта износи око 4 милиона КМ. […]

Пројекат проширења водоводне мреже

Пројекат проширења водоводне мреже, унапређења водоснабдијевања, каналисања и пречишћавања отпадних вода на подручју општине Теслић. Ради се о пројекту који се финансира средствима Европске инвестиционе банке, донаторским средствима и средствима Општине Теслић. Пројекат је започео са имплементацијом након што је приједлог пројекта усвојила Скупштина Општине на засједању 16.7.2012. године. Укупна вриједност пројекта износи 16.166.083 КМ, […]

Про локал пројекат (све компоненте)

Пројекат финансира ГИЗ (Њемачко друштво за техничку сарадњу). Пројекат има три одвојене компоненте у којима општина Теслић учествује заједно са 19 општина из БиХ. Прва компонента пројекта се односи на изградњу капацитета локалних управа, друга на унапређење јавно-приватног дијалога, а трећа на успостављање ланца вриједности у производњи воћа. Током извјештајног периода, проведен је низ активности […]