Одјељење за привреду и пољопривреду

Борислав Тешић

Начелник Одјељења за привреду и пољопривреду

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: БОРИСЛАВ ТЕШИЋ
Функција: Начелник Одјељења за привреду и пољопривреду
Датум рођења: 21.02.1980.
Породица: ожењен, отац троје дјеце
Стручна спрема: дипл. инг. шумарства
Претходно искуство: – Радио у ШГ „Борја“ Теслић, од 2007 до 2009. године.
– Од 2009 до 2013.године радио као шеф Шумске Управе у Модричи ШГ „Добој“.
– Од 2013 до 2014 године радио као еколошки инспектор у Општинској управи Теслић.

Контакт подаци

Telefon +387(0)53/411-506
Mobilni:
Faks: +387(0)53/411-541
Email: [email protected]

Опис послова

Одјељење за привреду и пољопривреду општине Теслић обавља широк спектар управно-правних, стручних, административних, техничких и стручних послова у складу са законом и надлежностима општине. То укључује припрему, израду и доношење програма привредног развоја општине, сарадњу са одсјеком за развој по питањима из дјелокруга својих послова, анализу, праћење и предлагање мјера развоја на подручју општине, те вођење управно-правних послова у поступку издавања одобрења за рад правним и физичким лицима за обављање дјелатности.

Такође, Одјељење обавља студијске и аналитичке послове из области привреде, пољопривреде, индустрије, трговине, шумарства и водопривреде, занатства, туризма и угоститељства, руралног и пољопривредног развоја, као и подстицај развоја приватног предузетништва, малих и средњих предузећа.

Одјељење за привреду и пољопривреду општине Теслић бави се развојем пољопривредне производње, комасацијом и заштитом пољопривредног земљишта, сточарством, воћарством, мини фармама, ловом, риболовом и др. Такође, обављају послове популационе политике и друге послове које им се посебним актима ставе у дјелокруг рада. Осим тога, врше и друге послове које одреди Начелник општине, као и послове утврђене законом и подзаконским актима који су повјерени општини, а односе се на дјелокруг рада одјељења.

Предаја захтјева

Захтјев за оснивање радње или дјелатности (трговине, угоститељства, занатства и сл.) предаје се у шалтер сали сваки радни дан у периоду од 07 до 15 часова. Захтјев се може добити на информативном пулту Општинске управе Теслић.

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости