Odeljenje za finansije

Ime i prezime:DEANA VUKOVIĆ
Funkcija:Načelnik Odjeljenja za finansije
Datum rođenja:08.03.1989.
Porodica:udata, majka dvoje djece
Stručna sprema:diplomirani ekonomista
Prethodno iskustvo:

Kontakt podaci

Telefon:+387(0)53/411-503
Mobilni:
Faks:+387(0)53/411-541
Email:[email protected]

Opis poslova

Odjeljenje za finansije obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove iz nadležnosti opštine, koji se odnose na: ostvarivanje politike finansiranja, pripremanja nacrta i prijedloga budžeta i završnog računa, praćenje i evidenciju prihoda i izvršenju rashoda budžeta, pripremanje i izradu rebalansa budžeta, kontrolu pravilnosti i zakonitosti korišćenja budžetskih sredstava, praćenja kreditne zaduženosti budžeta, blagovremeno predlaganje mjera za usklađivanje prihoda i rashoda, naplatu prihoda opštine, trezorsko poslovanje, usklađuju rad Odjeljenja sa zakonskim propisima i drugim aktima, vrši i druge poslove koje odredi Načelnik opštine, i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima čije je izvršavanje povjereno opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjeljenja.

Predaja zahtjeva

Zahtjevi za čije rješavanje je nadležno ovo odjeljenje predaju se na šalter za prijem podnesaka opštine Teslić svakim radnim danom od 07 do 15 časova, popunjavanjem željenog obrasca koji se nalazi na informativnom pultu. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev prilaže se u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji. Uz zahtjev se prilaže i propisana taksa osim ako je podnosilac zahtjeva oslobođen plaćanja takse o čemu je obavezan predočiti dokaz.

Budžet

Izvještaji