Odeljenje za finansije

Deana Vuković

Načelnik Odjeljenja za finansije

IME I PREZIME: Deana Vuković
Funkcija: Načelnik Odjeljenja za finansije
Datum rođenja: 08.03.1989.
Porodica: udata, majka dvoje djece
Stručna sprema: diplomirani ekonomista

Kontakt podaci

Telefon 387(0)53/411-503
Mobilni:
Faks: +387(0)53/411-541
Email: [email protected]

Opis poslova

Odjeljenje za finansije obavlja širok spektar stručnih, administrativno-tehničkih i drugih poslova u skladu sa zakonom i nadležnostima opštine. To uključuje ostvarivanje politike finansiranja, pripremu nacrta i prijedloga budžeta i završnog računa, praćenje i evidenciju prihoda te izvršenja rashoda budžeta, kao i pripremu i izradu rebalansa budžeta.

Odjeljenje za finansije takođe, obavlja kontrolu pravilnosti i zakonitosti korišćenja budžetskih sredstava, praćenje kreditne zaduženosti budžeta te blagovremeno predlaganje mjera za usklađivanje prihoda i rashoda.  Odjeljenje vrši i naplatu prihoda opštine, obavlja trezorsko poslovanje te usklađuju rad Odjeljenja sa zakonskim propisima i drugim aktima. Osim toga, Odjeljenje obavlja i druge poslove koje odredi Načelnik opštine, kao i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima koji su povjereni opštini, a odnose se na djelokrug rada odjeljenja.

Predaja zahtjeva

Zahtjevi za rješavanje nadležni ovom odjeljenju podnose se na šalteru za prijem podnesaka opštine Teslić svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova. Potrebno je popuniti željeni obrazac koji se nalazi na informativnom pultu. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev mora biti originalna ili ovjerena fotokopija. Uz zahtjev je potrebno priložiti i propisanu taksu, osim ako je podnosilac zahtjeva oslobođen plaćanja takse, o čemu je obavezan dostaviti dokaz.

Obrasci

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti