Kriteriji za realizaciju jednog prioritetnog prijedloga_FINAL kom