Broj: 02-014-65 /23

Datum: 08.05.2022.godine

 

Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17) i Sporazuma za učešće u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, Načelnik opštine Teslić raspisuje:

 

DIREKTNI JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA PARTNERSKIH MJESNIH ZAJEDNICA U OKVIRU PROJEKTA „JAČANJE ULOGE MJESNIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI – FAZA II

 

I

Cilj ovog Direktnog poziva je podrška realizaciji jednog prijedloga projekta u jednoj od 5 partnerskih mjesnih zajednica na području opštine Teslić i to: MZ Buletić, MZ Gornji Buletić, MZ Pribinić, MZ Ugodnović i MZ Čečava.

 

II

-Ukupna vrijednost projekta je 43.200,00 BAM (bez PDV-a), od čega finansijski doprinos MZ projekta ne prelazi 27.000,00 BAM (bez PDV-a), dok je minimalni iznos finansijskog doprinosa JLS 16.200,00 BAM (bez PDV-a);

-Minimalna ukupna vrijednost projekta je 40.000,00 BAM (bez PDV-a);

-U ukupnom sufinasiranju projekta učešće mogu uzeti i partneri na projektu (npr. organizacije civilnog društva/nevladine organizacije, pojedinci i javne institucije) pri čemu je JLS odgovorna za implementaciju i pravdanje sredstava svih izvora sufinansiranja.

 

III

Projektna aplikacija mora ispunjavati administrativne preduslove.

Administrativni preduslovi podrazumjevaju da aplikacija sadrži slijedeće:

-Prijedlog projekta (Word format-prilog 1);

-Budžet projekta (Excel  format-prilog 2);

-Logički okvir (Word format-prilog 3);

-Plan aktivnosti (Word format-prilog 4);

-Pismo potvrde o obaveznom sufinansiranju od strane JLS (Word format-  prilog 5);

-Pismo namjere u slučaju  dodatnog sufinansiranja (Word format-prilog 6) ukoliko pored JLS i MZ projekta predloženi projekat sufinansiraju i drugi donatori, odnosno ukoliko je MZ obezbijedila dodatno sufinansiranje iz drugih izvora. Ukoliko se radi o pravnom licu koje sufinansira projekat, neophodno je osigurati ovjerenu izjavu o spremnosti sufinansiranja, a ukoliko se radi o fizičkim licima, onda je neophodno obezbijediti njihove potpise na zajedničkoj izjavi o spremnosti sufinansiranja.

-Obrazloženje rukovodstva mjesne zajednice za odabir podnesenog projekta.

-Tehničku dokumentaciju za infrastrukturne i građevinske radove.

-Dodatnu dokumentaciju.

 

IV

Projektna dokumentacija kao i kriterijumi i smjernice za realizaciju projekata po ovom Pozivu se može preuzeti u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije. Kontakt osobe, Stefan Vidović, koordinator projekta, e –mail [email protected] , tel: 053/411-552 i Aleksandar Mrkonjić, e-mail [email protected] , tel: 053/411-552  . Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na veb stranici opštine Teslić www.opstinateslic.com .

 

V

Direktni javni poziv je otvoren od 08.05.2023. godine do 29.05.2023. godine do 15:00 časova.

Partnerske mjesne zajednice svoje projektne prijedloge moraju fizički dostaviti lično na šalter broj 5 opštinske uprave, adresa Karađorđeva 18, 74270 Teslić, Republika Srpska sa naznakom Aplikacija za direktni poziv za mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

Kriteriji za realizaciju jednog prioritetnog prijedloga

Prilog 1 – OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Prilog 2 – Pregled budzeta_proracuna

Prilog 3 – Matrica logickog okvira

Prilog 4 – Plan aktivnosti

Prilog 5 – Pismo obaveze o obaveznom sufinansiranju od strane JLS

Prilog 6 – Pismo obaveze za dodatno sufinansiranje

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti