Obzirom na interesovanje značajnog broja stanovnika opštine Teslić po pitanju najavljene rekonstrukcije brane na gradskoj plaži obavještavamo javnost zbog čega je došlo do kašnjenja u realizaciji projekta.
U julu mjesecu ove godine predstavljeno je idejno stručno rješenje Zavoda za vodoprivredu iz Bijeljine u kojoj se detaljno analizira funkcija brane na gradskoj plaži, te predlažu rješenja za njenu rekonstrukciju u svrhu smanjenja opasnosti od pojave snažnih vrtložnih struja i virova, koji predstavljaju opasnost za kupače.
Na osnovu ove ekspertize odmah je objavljen javni poziv za izradu glavnog projekta rekonstrukcije brane na Velikoj Usori. Međutim, 17. avgusta 2023. godine jedan od ponuđača je uložio žalbu na tendersku dokumentaciju objavljenu na portalu „Javnih nabavki“. Nedugo zatim, 22.08. 2023. godine Opštinska uprava je osporila žalbu dobavljača kod Kancelarije za razmatranje žalbi u Banjaluci, koja je 12.09.2023. godine uvažila žalbu dobavljača, te poništila tendersku dokumentaciju.
Uslijed navedenih zakonskih ograničenja Opštinska uprava Teslić je 10.11. 2023. godine svojom odlukom poništila javnu nabavku za izradu glavnog projekta, sa ciljem da se raspiše nova javna nabavka koja bi omogućila realizaciju ovog projekta od izuzetnog značaja za stanovnike Teslića.
Predviđenim radovima na rekonstrukciji brane, iznivelisala bi se brana koja bi imala blaži pad, čime bi se značajno smanjila opasnost od pojave snažnih vrtložnih struja i virova, koji predstavljaju opasnost za kupače. Podsjećamo da je u svrhu predostrožnosti prethodnog ljeta na gradskoj plaži postavljeno upozorenje na opasnost od plivanja u neposrednoj blizini brane.
Važno je podsjetiti da je sadašnja brana izgrađena bez bilo kakvog projekta i druge zakonom propisane dokumentacije.
Zbog bezbjednosti je neophodno da se planirana rekonstrukcija uradi po svim standardima i uz svu potrebnu dokumentaciju.
O daljim aktivnostima za realizaciju projekta rekonstrukcije brane blagovremeno ćemo obavještavati javnost.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti