Dvodnevnim treningom u Sarajevu, završena je serija obuka unapređenja ličnih vještina (soft skills) za predstavnike gradova i lokalnih zajednica koje kontinuirano pružaju usluge savjetovanja prezaduženim građanima. Obuke su dio projekta „Mikrofinansije u BiH“ kojeg provodi IFC, dio Grupacije Svjetske banke uz pomoć Ambasade Švicarske u BiH a za cilj imaju jačanje pregovaračkih i prezentacijskih vještina, kao i vještina upravljanja vremenom i stresom uposlenika koji rade sa klijentima.

Obukama su prisustvovali predstavnici Resursnih centara (HUB) u Bosni i Hercegovini, Opština Stari grad Sarajevo, Opština Teslić i Opština Gradačac kao i dvije lokalne zajednice koje pružaju ovu uslugu svojim građanima, Grad Zvornik i Opština Kiseljak.

Unaprjeđenja ličnih vještina savjetnika, nadopuna su ranijih edukacija koje su imale fokus na stručnim aspektima znanja potrebnih za efikasno pružanje usluge finansijskog savjetovanja. Lične vještine savjetnika stečene kroz predavanja o načinu prezentovanja i pregovaranja, upravljanju stresom i vremenom, uveliko će doprinjeti razvoju njihovih stručnih kapaciteta i pomoći im u svakodnevnom radu.

Nakon završena tri ciklusa obuka za unapređenja ličnih vještina i evaluacije stečenih znanja, savjetnici Resursnih centara postaju treneri trenera, čime stiču mogućnost obučavanja novih savjetnika iz lokalnih zajednica koje se odluče za pružanje usluga prezaduženim građanima i njihovom finansijskom opismenjavanju. Svim učesnicima, po završetku obuke, uručeni su certifikati o završenoj edukaciji.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti