Odbornici SO Teslić danas su na 13. redovnoj sjednici usvojili budžet opštine za 2018. godinu u visini od 17.250.000 KM.

Usvojeni budžet opštine Teslić za 2018. godinu u visini od 17.250.000 KM procijenjen je realnim gledajući sveukupnu ekonomsku situaciju. Budžet bi trebalo da obezbijedi funkcionisanje svih vitalnih funkcija opštine koje čine život lokalne zajednice, pri čemu će se 25 odsto budžetskog okvira izdvojiti za socijalna davanja, ali i značajna sredstva za razvoj, odnosno kapitalna ulaganja. Osim redovne budžetske stavke u visini od milion KM, za razvoj su predviđena i sredstva koja nisu direktno vezana za budžetski okvir.

Milovan Stanković, zamjenik načelnika opštine Teslić kaže da će biti projekata koji nisu vezani za budžetski okvir.

„To je nešto što zaista predstavlja krupne projekte na području opštine Teslić, a riječ je o regulaciji korita Velike Usore u urbanom dijelu opštine Teslić i riječ je o nastavku projekta vodosnadbijevanja i kanalisanja otpadnih voda. Ta dva projekta nisu u okviru budžeta, a predstavljaju vrlo značajne komunalne objekte koji će u narednom periodu imati veliki značaj za ukupan razvoj opštine Teslić.“ – rekao je Stanković.

Na ovoj sjednici jednoglasno je usvojena Strategija razvoja opštine za period od 2018. do 2027. godine. Strategija je usmjerena na tri ključna cilja, a to su privredni i društveni razvoj, kao i razvoj komunalne infrastrukture i životne sredine. Svi programi i projekti planirani za naredni desetogodišnji period procijenjeni su na 50 milion KM.

„Strategija je rađena tako da su strateški ciljevi definisani na nivou od 10 godina, a operativni ili sektorski ciljevi su definisani na nivou od 5 godina. Smatram da je strategija urađena kao rezultat ideja i zahtjeva najširih slojeva opštine Teslić.“ – naveo je Stanković.

U sklopu dnevnog reda ove sjednice izmijenjena je Odluka o određivanju radnog vremena u ugostiteljskim objketima koji se nalaze u zgradama koletivnog stanovanja.

„Radno vrijeme je standardno kao i za sve objekte sličnog tipa, s tim što nema mogućnost produženja, znači u zimskom periodu to je do 22 časa, a vikendom do 23 časa, dok se u ljetnom periodu produžava za jedan sat duže.“ – rekao je Miroljub Letić, predsjednik Skupštine Opštine Teslić.

Na ovom skupštinskom zasjedanju donesena je i odluka o subvencionisanju vodnih usluga korisnicima socijalne zaštite tako da će ta lica mjesečno biti oslobođena plaćanja po tri kubna metra utrošene vode.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti