Nakon velikih poplava koje su prije četiri godine zadesile Republiku Srpsku, pa i područje opštine Teslić, Opštinska uprava je ušla u projekat regulacije korita rijeka Velike i Male Usore. U toku su aktivnosti druge faze ovog velikog projekta, a nakon toga uslijediće realizacija i treće faze.

„Prvu fazu smo realizovali tokom 2016. i 2017. godine, evo danas se dešava realizacija druge faze i ugovorili smo treću fazu koja će praktično završiti kompletan ovaj tok od gradskog mosta do mosta na Margiti i cijenim po mišljenju stručnjaka i na osnovu dokumentacije koja je urađena da će se ovim značajno preduprediti opasnost od poplava u ovom dijelu opštine Teslić.“ – rekao je Milovan Stanković, zamjenik načelnika Opštine Teslić

Ukupna vrijednost ugovorenih radova za regulaciju korita Velike Usore je 2,1 milion KM zbog čega su aktivnosti i podijeljene u tri faze. Sredstva je obezbjedila opština, a jedan dio Javna ustanova ”Vode Republike Srpske”. Kad se završe radovi na regulaciji korita Velike Usore stvoriće se uslovi za regulaciju korita Male Usore.

„Kad se završe ove tri faze onda dolazi na red regulacija korita Male Usore, gdje u prvoj fazi treba izmjestiti ušće Male Usore u Veliku Usoru i onda pristupiti regulaciji po istom projektu i na isti način kao što je regulisano korito Velike Usore.“ – naglašava Stanković.

Projekat regulacije korita Velike i Male Usore ima višestruk značaj. Osim zaštite od poplava, koje su proteklih godina nanosile velike štete u privredi i domaćinstvima, kao i infrastrukturnim objektima, izgradnja obaloutvrda ima za cilj i estetski izgled.

„Kad završimo sav ovaj posao mislim da će opština Teslić prvo biti potpuno bezbjedna kad su u pitanju opasnosti od poplava s jedne strane, a s druge strane dobićemo jedan ljepši izgled korita Velike i Male Usore. Riječ je o projektu koji je zaista veliki i složen, velike je vrijednosti i ne može se jednokratno realizovati. Nadam se da ćemo u narednih godinu i pol do dvije godine u cjelosti zaokružiti ovaj projekat.“ – kaže Stanković.

U sklopu uređenja korita Velike i Male Usore u planu je da se duž obaloutvrda napravi pješačka staza koja će biti u funkciji šetališta.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti