Na osnovu člana 28. i 29. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), Dokumenta  okvirnog budžeta za period 2024-2026. godine  i procjene osnovnih ekonomskih pokazatelja Opštine Teslić za 2023. godinu, Odjeljenje za finansije opštine Teslić izradilo je Uputstvo budžetskim korisnicima za izradu budžeta opštine Teslić za 2024. godinu.

Ovim Uputstvom se u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske, budžetskim korisnicima daju smjernice i rokovi za pripremu i izradu budžeta opštine Teslić za 2024. godinu. U prilogu Upustva je prikazan i budžetski kalendar za pripremu budžeta opštine Teslić za 2024. godinu.

Polazna osnova za donošenje budžeta  opština i gradova za 2024. godinu je sadržana u Dokumentu okvirnog budžeta za period 2024-2026. godine koji je usvojila Vlada Republike Srpske i koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze prihoda i rashoda za period 2024-2026. godine. Dokument je objavljen na veb stranici:www.vladars.net

 

UPUTSTVO (preuzmi)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti