Načelnik opštine Teslić Milan Miličević obišao je građevinske radove na uređenju i proširenju ambulante u Buletiću.
Načelnik je rekao da su projektom “Jačanje uloge mjesnih zajednica” na području naše opštine na više lokacija radovi u toku.
“Ovo je jedan važan projekat jer ambulanta u Buletiću ima značajan broj pacijenata u timu porodične medicine. Ona se kompletno renovira i imaće bolje uslove za rad ljekara i boravak pacijenata. Inače, ovaj projekat obuhvata i rekonstrukciju škole u Gornjem Buletiću, društvenog doma u Čečavi, škole u Ugodnoviću i uređenje centra mjesne zajednice Pribinić .” – rekao je Miličević.
Direktor Doma zdravlja “Sveti Sava” Mladen Kovanušić zahvalio se Opštinskoj upravi I UNDP koji su finansirali ovaj projekat.
“Opština Teslić i UNDP zajedno su uložili oko 34.000 KM kako bi renovirali ovaj prostor. Zahvalnost dugujemo i mjesnoj zajednici u Buletiću i doktoru Siniši Kitiću koji je kandidovao ovaj projekat i koji ujedno ordinira u ambulanti. Prostor je proširen čime smo dobili novih 20 kvadrata i uvjeren sam da će pacijenti biti zadovoljni” – rekao je Kovanušić.
Šef porodične medicine dr Mladen Đurić istakao je da ovim projektom stanovnici Mjesne zajednice Buletić dobijaju na kvalitetu koji ne podrazumjeva samo mjesto gdje se pregledi vrše, već i stručnost kadra i opremu kojom će ambulanta raspolagati.
“Kada govorimo o zdravstvenoj zaštiti ona mora biti dostupna. Proširenjem površine kojom ambulanta raspolaže stanovništvo Buletića će svakako dobiti mnogo u smislu zdravstvene zaštite koju mi pružamo. Vjerujem da ćemo u budućnosti iznaći dodatne kapacitete za proširenje i drugih terenskih ambulanti a kontinuiranom medicinskom edukacijom mi već ulažemo značajne napore u sticanju vještina i znanja našeg medicinskog kadra” – rekao je Đurić.
Zamjenik direktora Doma zdravlja, Stojan Smiljanić, istakao je da je ovo primjer dobre prakse gdje Savjet mjesne zajednice uz podršku Opštinske uprave vrši sanaciju objekta zdravstvene ustnove uz pomoć i podršku međunarodnih donatora.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti