U skladu sa zaključkom republičkog Štaba za vanredne situacije, komandant lokalnog Štaba za vanredne situacije Milan Miličević naredio je formiranje dnevne ambulante za zbrinjavanje i dnevnu terapiju kovid pacijenata u Domu zdravlja.
V.d. direktor Doma zdravlja “Sveti Sava” u Tesliću Mladen Kovanušić pojasnio je da ovo u praksi znači proširivanje usluga kovid ambulante u sklopu Doma zdravlja.
“Što se tiče kapaciteta mi u ovom momentu imamo oko 15 kreveta, od kojih se 5 intenzivno koristi svakodnevno u kovid ambulanti. Pacijenti će biti zbrinjavani na dnevnom nivou u skladu sa trijažom i medicinskim pregledima koje vrše ljekari u kovid ambulanti. Ono što bih naglasio pored tih usluga je da će se Dom zdravlja pobrinuti da organizuje i usluge Centra za mentalno zdravlje, dakle psihologa i psihijatra, kako za oboljele tako i za njihove porodice. Napomenuo bih saradnju sa Opštinskom upravom koja će pomoći i organizaciono i finansijski rad dnevne kovid bolnice. Što se tiče organizacionog dijela, plan je da u slučaju eventualnog širenja pandemije u većim razmjerama, dnevno zbrinjavanje organizujemo i u većim kapacitetima.i Sadašnje kapacitete možemo povećati za duplo u roku samo jedog dana”, rekao je Kovanušić.
Načelnik opštine Teslić Milan Miličević istakao je da lokalna zajednica ima obavezu prema odluci republičkog Štaba za vanredne situacije da formira dnevnu kovid ambulantu , ali da želi i da se nada da će to biti samo formalno, te da ovaj kapacitet koji je preventivno napravljen neće biti u upotrebi.
“Međutim, u slučaju potrebe da lakši pacijenti prime dnevnu terapiju, to je moguće da učine ovdje u dnevnoj ambulanti. Ukoliko se međutim dogodi loš scenario kretanja epidemiološke situacije u Tesliću, moguće je za vrlo kratko vrijeme kompletan ovaj objekat pretvoriti u kovid ambulantu. Na to smo računali kada smo odlučili da to bude ovdje u zgradi CBR centra. Takođe, treba naglasiti da je jedini pravi način suzbijanja pandemije masovna vakcinacija i sa time imamo veliki problem, ne samo u Tesliću, nego i šire. Mnogo su veće objektivne potrebe, čak i za ovu kategoriju stanovništva starijih od 65 godina koja se trenutno vakciniše. Preko 1500 ljudi je na spisku, a količina vakcine na sedmičnom nivou ne prelazi više od 80-100 raspoloživih vakcina”, rekao je Miličević.
Pomoćnik direktora za medicinska pitanja, dr Mladen Đurić, istakao je da je ova ustanova imala zadatak da obezbjedi dodatne kapacitete, kao i stručni kadar za dnevno zbrinjavanje pacijenata u slučaju širenja epidemije.
“Ovaj prostor ustvari predstavlja mjesto gdje će pacijenti u toku dnevnog boravka moći da primaju terapiju, kao i da ljekari vode dijagnostičke procedure kojima odlučuju da li je pacijent za bolničko ili kućno liječenje”, pojasnio je Đurić.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti