Odbornici Skupštine opštine Teslić na današnjoj sjednici razmatrali su izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci tekuće godine. Planirani ovogodišnji budžet opštine Teslić projektovan u visini od 33 miliona KM, za prvih šest mjeseci ostvaren je sa 49 % u odnosu na godišnji plan, odnosno u iznosu od 16.061.215 KM. U ovom izvještajnom periodu rashodi i izdaci ostvareni u prvom polugodištu iznose 15.826.956 KM ili 48 % godišnjeg plana, a prema tome ostvaren je suficit u iznosu od 234.259 KM, što znači da je budžet opštine Teslić stabilan i da se obaveze izmiruju blagovremeno uz višak prihoda u odnosu na rashode. Ovaj Izvještaj je dobio odborničku podršku uz izraženo očekivanje za još boljim finansijskim parametrima u drugoj polovini godine.

Na današnjoj sjednici SO Teslić podnesena je Informacija o realizaciji projekta izgradnje distributivne i sekundarne vodovodne mreže Čečavskog kraja, kao i Informacija o realizaciji Projekta za izgradnju postrojenja za prečišća-vanje otpadnih voda.

Ugovor za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Tesliću potpisan je polovinom juna 2021. godine sa rokom izvođenja radova od 18 mjeseci, tj. 546 dana. S obzirom da je izvođač radova uveden u posao 02. jula 2021. godine, to znači da je rok za završetak izgradnje prečistača otpadnih voda početak januara 2023. godine prema ugovoru. Iako je izvođač radova prema tadašnjoj dinamici očekivao da će radovi biti završeni i prije roka, tj. u septembru ove godine, došlo je do poteškoća u dijelu finansiranja projekta od strane Evropske investicione banke zbog blokada potpisivanja sporazuma sa tom bankom od strane Predsjedništva BiH, što je slučaj i sa svim drugim projektima u BiH koje finansira ova banka. Uprkos poteškoćama sa blokadom finansiranja dijela projekta od strane EIB-a u Predsjedništvu BiH, Opštinska uprava Teslić će ovaj projekat realizovati u rokovima predviđenim ugovorom uz očekivanje da će do kraja novembra mjeseca ove godine postrojenje biti završeno nakon čega će u decembru mjesecu biti pušteno u probni rad.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti