Partnerski odbor projekta ReLOaD u BiH, je u okviru Direktnog poziva za jedinice lokalne samouprave odabrao sledećih deset opština i gradova za učešće u regionalnom projektu: Banja Luka, Bijeljina, Jablanica, Maglaj, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje i Tuzla.

Od ukupno 48 jedinica lokalne samouprave koje su bile pozvane da se prijave, aplicirale su 32 opštine i grada, a prijave su konkurentnim procesom vrednovane na osnovu unaprijed utvrđenih kriterija. Jedan od ključnih kriterija jesu rezultati koje jedinice lokalne samouprave ostvaruju pri raspodjeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva, transparentnim kriterijima i projektnom pristupu, odnosno prema LOD metodologiji.

Odabranih 10 opština  i gradova će raditi na aktivnostima koje doprinose cilju ReLOaD projekta, a to je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva širenjem uspješnog modela transparentnog finansiranja projekata organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave. Ovaj pristup osigurava veće građansko učešće u procesima donošenja odluka i unapređuje pružanja usluga za građane u lokalnim zajednicama.

Prema odluci Partnerskog odbora, opštine i gradovi koje nisu odabrane ovaj put za učešće u ReLOaD projektu se nalaze na rezervnoj listi.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti