KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA DODJELU
STUDENTSKIH I ĐAČKIH STIPENDIJA IZ BUDŽETA
OPŠTINE TESLIĆ U 2024. GODINI

 

Broj: 02-67-78/23

Teslić, 5. januara 2024. godine

 

Komisija za sprovođenje konkursa za dodjelu studentskih i đačkih stipendija iz budžeta Opštine Teslić u 2024. godini, imenovana rješenjem Načelnika opštine broj: 02-111-114/23 od 29. novembra 2023. godine, nakon razmatranja prigovora izjavljenih na Preliminarnu rang-listu kandidata za dodjelu studentskih i đačkih stipendija za akademsku i školsku 2023/2024. godinu, broj: 02-67-84/23 od 26. decembra 2023. godine, na osnovu tačke XIV/1 Odluke o stipendiranju („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 8/23), a u skladu sa članom 2. i 3. Programa stipendiranja za 2024. godinu („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 9/23), utvrdila je

 

KONAČNU RANG-LISTU  KANDIDATA ZA DODJELU STUDENTSKIH I ĐAČKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU I ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU (preuzmi)

 

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti