Broj:02-67-3/18
Teslić, 19. marta 2018. godine

 

Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija, imenovana rješenjem načelnika opštine broj: 02-67-1/18, od 10. januara 2018. godine, nakon analize dokumentacije priložene uz prijave na javni konkurs raspisan 16. januara 2018. godine, sačinila je i stavlja na uvid

 

SPISAK KANDIDATA ZA DODJELU
UČENIČKIH STIPENDIJA U 2018. GODINI

 a) UČENICI SREDNJE ŠKOLE KOJI SU TOKOM DOSADAŠNJEG ŠKOLOVANJA IMALI ODLIČNU OCJENU IZ SVIH NASTAVNIH PREDMETA

Red.

br.

Prezime (ime roditelja) i ime Škola Razred
1. Bubić (Slađana) Jelena SŠC „Jovan Dučić“ Teslić IV
2. Bubić (Radivoja) Radovan SŠ „Nikola Tesla“ Teslić III
3. Dakić (Mirka) Vinka SŠC „Jovan Dučić“ Teslić IV
4. Zoranović (Stojana) Jelena SŠC „Jovan Dučić“ Teslić III
5. Jelić (Milovana) Nikola SŠ „Nikola Tesla“ Teslić II
6. Klječanin (Njegoslava) Milana SŠC „Jovan Dučić“ Teslić IV
7. Kopić (Amira) Alma SŠ „Nikola Tesla“ Teslić II
8. Marković (Zorana) Nikola SŠ „Nikola Tesla“ Teslić IV
9. Pavlović (Dragoja) Tanja SŠC „Jovan Dučić“ Teslić III
10. Pijetlović (Miladina) Željka Tehnička škola Banja Luka III
11. Radešić (Zdravka) Nevena SŠC „Jovan Dučić“ Teslić III
12. Tomić (Vitomira) Vladanka SŠC „Jovan Dučić“ Teslić III
13. Cvijić (Mire) Marijana SŠC „Jovan Dučić“ Teslić IV
14. Škrebić (Željka) Milana SŠ „Nikola Tesla“ Teslić III

b) UČENICI KOJI SU PROŠLE GODINE OSNOVNU ŠKOLU ZAVRŠILI KAO DOBITNICI DIPLOME „VUK KARADŽIĆ“

Red.

br.

Prezime (ime roditelja) i ime Škola
1. Bačić (Radoslava) Sandra OŠ „Stevan Dušanić“ Pribinić
2. Gusak (Ljubiše) Helena OŠ „Petar Petrović Njegoš“ Teslić
3. Dolić (Brane) Dajana OŠ „Ivo Andrić“ Đulići
4. Đurić (Milana) Ivana OŠ „Petar Kočić“ Ugodnović
5. Đurić (Đorđa) Svjetlana OŠ „Dositej Obradović“ Blatnica
6. Jusupović (Samira) Medina OŠ „Vuk Karadžić“ Teslić
7. Kuzmanović (Milenka) Jelena OŠ „Petar Kočić“ Ugodnović
8. Marković (Zorana) Marina OŠ „Petar Kočić“ Ugodnović
9. Petković (Stojke) Marina OŠ „Petar Petrović Njegoš“ Teslić
10. Petković (Zorana) Milena OŠ „Dositej Obradović“ Blatnica
11. Radić (Milovana) Arijana OŠ „Petar Kočić“ Ugodnović
12. Stjepanović (Gorana) Kristina OŠ „Stevan Dušanić“ Pribinić
13. Trivunčević (Zdravka) Dragan OŠ „Dositej Obradović“ Blatnica

c) Kandidati čija imena se ne nalaze na ovom spisku izostavljeni su sa njega zato što ne ispunjavaju uslove konkursa (nisu dobitnici diplome „Vuk Karadžić, odnosno nemaju odlične ocjene iz svih nastavnih predmeta).

 

d) Kandidati koji smatraju da su sa spiska neopravdano izostavljeni ili da su na bilo koji način povrijeđena njihova prava, imaju mogućnost prigovora načelniku opštine u roku od osam dana od dana isticanja spiska na oglasnoj tabli, odnosno do marta 2018. godine.

 

KOMISIJA

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti