Broj: 01-013-141/21

Datum: 22.9.2021. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

S A Z I V A M

 

  1. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan ČETVRTAK 30.9.2021. godine u 10:00 časova koja će se održati u velikoj sali „Doma Prosvjete“ u Tesliću.

 

Za rad na 8. redovnoj sjednici predlažem sljedeći:

 

D n e v n i   r e d

 

  1. Nacrt rebalansa Budžeta opštine Teslić za 2021. godinu:
  1. a) Nacrt Odluke o usvajanju rebalansa Budžeta opštine Teslić za 2021. godinu,
  2. b) Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Teslić za 2021. godinu,

2. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Teslić, za period januar – juni 2021. godine,

3. Kvartalna informacija o naplati potraživanja po osnovu neporeskih prihoda,

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa razvoja sporta opštine Teslić za period 2021-2027. godine,

5. Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,

6.Nacrt Odluke o izmjeni Odluke  o komunalnim taksama i naknadama,

7. Informacija o imovini u vlasništvu opštine Teslić,

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove cavjeta mjesnih zajednica,

9. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Teslić,

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Teslić,

11. Kadrovska pitanja:

a) Zahtjev za imenovanje jednog člana Školskog odbora u JU Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ Vitkovci Donji,

b) Rješenje CIK-a broj: 06-1-07-1-415/21 od 12. 08. kojim se daje saglasnost na razrješenje tri člana Opštinske izborne komisije  Teslić,

v) Rješenje CIK-a broj: 06-1-07-1-415/21 od 12.08.2021. godine kojim se daje saglasnost  na imenovanje tri člana  Opštinske izborne komisije Teslić,

g) Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Opštinske izborne komisije Teslić,

d) Prijedlog Rješenja o prestanku dužnosti v.d. predsjednika i v.d. članova Odbora za žalbe Opštinske uprave Teslić,

đ) Prijedlog Rješenja o imenovanju  predsjednika i jednog člana Odbora za žalbe Opštinske uprave Teslić,

e) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. člana Odbora za žalbe Opštinske uprave Teslić,

12. Odbornička pitanja,

13. Razno

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

 

MATERIJAL (PREUZMI)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti