Broj: 01-013-81/21

Datum: 26. 04. 2021. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

S A Z I V A M

 1. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan UTORAK 04.05. 2021. godine u 1000 časova koja će se održati u „kino“ sali Teslić.

 

Za rad na 5. redovnoj sjednici predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

 

 1. Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava od vodnih naknada za izgradnju vodnih objekata u 2020. godini,
 2. Prijedlog Plana utroška sredstava od vodnih naknada za izgradnju vodnih objekata u 2021. godini,
 3. Prijedlog Plana utroška sredstava od koncesionih  naknada,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju programa  korištenja podsticajnih sredstava u funkciji  zapošljavanja  i samozapošljavanja, u 2021. godini,
 5. Izvještaj o izvršenju Plana utroška sredstava po osnovu prihoda od naknade za prodaju šumskih drvnih sortimenata za 2020. godinu,
 6. Prijedlog godišnjeg Plana utroška sredstava po osnovu prihoda od naknade za prodaju šumskih drvnih sortimenata u 2021. godini,
 7. Izvještaj o realizaciji programa izgradnje i održavanje infrastrukture objekata u 2020. godini,
 8. Prijedlog programa izgradnje infrastrukture u 2021. godinu,
 9. Izvještaj o realizaciji Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2020. godinu,
 10. Prijedlog Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2021. godinu,
 11. Izvještaj o statusu i efektima korišćenja opštinskih poslovnih prostora, garaža i javnih površina izdatih u zakup na privremeno korišćenje u 2020. godini,
 12. Izvještaji o finansijskom poslovanju Udruženja građana koji su koristili budžetska sredstva za 2020. godinu,
 13. Izvještaj o radu Odbora za žalbe,
 14. Izvještaj sportskih klubova o utrošku finansijskih sredstava iz budžeta opštine Teslić u 2020. godini,
 15. Informacija o poslovanju fonda za rješavanje stambenih pitanja boračkih kategorija opštine Teslić u periodu 2020. godine,
 16. Nacrt Odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja opštine Teslić 2021-2022 godina,
 17. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju ciljeva i strategije razvoja opštine Teslić u 2021. godini ,
 18. Izvještaj o radu načelnika opštine i odjeljenja opštinske uprave u 2020. godini,
 19. Izvještaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za promjenu namjene  poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe za 2020. godinu,
 20. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje između Opštine Teslić i  Svidvinske regije, Republika Poljska,
 21. Prijedlog Zaključka o usvajanju studije izvodljivosti daljinskog grijanja u opštini Teslić,
 22. Informacija o stanju u oblasti šumarstva na području opštine Teslić,
 23. Prijedlog Odluke o usvajanju Platforme za mir, USAID-ov Projekat, Pro –budućnost,
 24. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim parkiralištima,

25 .Kadrovska pitanja,

a) Prijedlog Rješenja o imenovanju sekretara  Skupštine opštine Teslić

26. Odbornička pitanja,

27. Razno.

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

MATERIJAL ZA 05. REDOVNU SJEDNICU

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti