Broj: 01-013-26/21

Datum: 15. 02. 2021. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

S A Z I V A M

  1. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan ČETVRTAK 25. 02. 2021. godine u 1000 časova koja će se održati u „kino“ sali Teslić.

 

Za rad na 3. redovnoj sjednici predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

  1. Prijedlog  budžeta opštine Teslić za 2021. godinu,

a) Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta opštine Teslić za 2021. godinu,

b) Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Teslić za 2021. godinu,

2. Izvještaj o realizaciji Programa  rada SO  za 2020. godinu,

3. Prijedlog Programa  rada  SO  za 2021. godinu,

4. Prijedlog Odluke o usvajanju procedure popisa, identifikacije, prenosa i načina knjiženja neuknjiženih stalnih sredstava kojima upravlja PKD „RAD“  d. Teslić,

5. Informacija o Izvještaju o provedenoj finasijskoj reviziji  opštine Teslić za period od  01.2019. godine do 31.01.2019. godine,

6. Akcioni plan za otklanjanje nedostataka po reviziji, finansijski izvještaj  opštine Teslić za 2019. godinu,

7. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja opštine Teslić putem EIB  (vodovod i kanalizacije  RS)

8. Prijedlog Oduke o određivanju paušalnog iznosa boravišne takse za ugostitelje koji  pružaju usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje  za svaki krevet ( ležaj) na godišnjem nivou,

9. Izvještaj o realizaciji  podsticajnih mjera u poljoprivredi  za 2020. godinu,

10. Nacrt programa  dodjele  podsticajnih  sredstava  u poljoprivredi  u 2021. godini,

11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene usluga u JPU Dječiji vrtić „ Palčić“ Teslić za 2021. godinu,

12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Omladinske  politike opštine Teslić  za period 2021-2027 godine,

13. Prijedlog Odluke o  pristupanju izradi Programa razvoja sporta opštine Teslić za period 2021-2027. godine,

14. Prijedlog Oduke o obrazovanju stručnog savjeta za sport opštine Teslić,

15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na podnošenje prijedloga za donošenje odluke o utvrđivanju opšteg interesa,

16. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom u Ulici Svetog Save,

17. Prijedlog Odluke o utvrđivanju  prosječno ostvarene cijene troškova pripremanja  gradskog  građevinskog zemljišta za 2021. godinu,

18. Prijedlog Odluke  o utvrđivanju  prosječno ostvarenih  jediničnih  cijena radova komunalne i druge  javne infrastrukture,

19. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarene naknade  za troškove uređenja  gradskog građevinskog zemljišta za 2021. godinu,

20. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog kvadratnog metra korisne  površine stambenog i poslovnog prostora iz 2020. godine,

21. Prijedlog Odluke o usvajanju  izmjene dijela Regulacionog plana „ ZTC Banja Vrućica“ i dijela Regulacinog  plana „ Banja Vrućica 1 „ u Banja Vrućici,

22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za odlaganje neopasnog  komunalnog otpada na prostor lokalne deponije komunalnog otpada „ Lučinac“ Teslić,

23. Izvještaj o realizaciji dodjele subvencija za plaćanje zakupnine poslovnih prostora  poslovnim subjektima pogođenim krizom izazvanom novim virusom korona (COVID -19) u opštini Teslić,

24. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnom prevozu lica i stvari  u drumskom saobraćaju  na području opštine Teslić,

25. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri člana Opštinske izborne komisije,

26. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JZU Dom zdravlja „ Sveti Sava“ Teslić,

27. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora  JZU Dom zdravlja „ Sveti Sava“ Teslić,

28. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja „ Sveti Sava“  Teslić

29. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Sportski centar  „Radolinka“ Teslić,

30. Prijedlog Rješenja  o imenovanju članova Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora  i članova Upravnog odbora JU Sportski centar „ Radolinka“ Teslić,

31. Kadrovska pitanja,

32. Odbornička pitanja,

33. Razno.

 

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

 

MATERIJAL (PREUZMI)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti