Broj: 01-013-94/23

Datum: 20.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

S A Z I V A M

28. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan PONEDJELJAK 27.11.2023. godine u 10:00 časova koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

 

Za rad na 28. redovnoj sjednici predlažem sljedeći:

D n e v n i  r e d

  1. Informacija o realizaciji Projekta rekonstrukcije i proširenja filter stanice u Studencima;
  2. Informacija o stanju osnovnog i srednjeg obrazovanja na području opštine Teslić sa pregledom uspjeha učenika na kraju školske 2022/23. godine, upisom učenika u prve razrede osnovnih i srednjih škola za školsku 2023/24. godinu i prijedlogom mjera za poboljšanje stanja;
  3. Informacija o izvršenju budžeta opštine Teslić za period I-IX 2023. godine;
  4. Prijedlog Odluke o visini stope poreza na nepokretnosti na području opštine Teslić za 2024. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine Teslić;
  6. Nacrt Budžeta opštine Teslić za 2024. godinu:

a) Nacrt Odluke o usvajanju Budžeta opštine Teslić za 2024. godinu;

b) Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta opštine Teslić za 2024. godinu;

7. Nacrt Programa rada Skupštine opštine za 2024. godinu;

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za žalbe Opštinske uprave Teslić;

9. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa;

10.Odbornička pitanja;

11. Razno.

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

 

MATERIJAL (preuzmi)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti