Broj: 01-013-19/23

Datum: 17.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

S A Z I V A M

23. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan PONEDJELJAK 27.03.2023. godine u 10:00 časova koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

 

Za rad na 23. redovnoj sjednici predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

 

 1. Prijedlog godišnjeg Plana utroška sredstava po osnovu prihoda od naknade za prodaju šumskih drvnih sortimenata u 2023. godini;
 2. Prijedlog Odluke o dodjeli opštinskih priznanja;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana Centralnog manifestacionog trga i dijela Regulacionog plana S1C1, u Tesliću;
 4. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom radi izgradnje objekta vjerske zajednice u KO Buletić;
 5. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja opštine Teslić kod Evropske investicione banke po „Projektu vodovoda i kanalizacije u Republici Srpskoj II ( FIN0345);
 6. Prijedlog Plana rada Načelnika opštine i odjeljenja Opštinske uprave za 2023. godinu;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić u 2022. godini;
 8. Prijedlog Programa održavanja lokalnih puteva  na području opštine Teslić u 2023. godini;
 9. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju ciljeva iz Strategije razvoja  opštine Teslić u 2023. godini;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2022. godini;
 11. Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2023. godini;
 12. Izvještaj o usaglašavanju Strategije razvoja opštine Teslić za period 2018-2027. godina sa zakonskim propisima;
 13. Izvještaj Opštinske boračke organizacije Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2022. godinu;
 14. Izvještaj Opštinske organizacije Crvenog krsta opštine Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2022. godinu;
 15. Izvještaj SPKD „Prosvjeta“ Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2022. godinu;
 16. Izvještaj KD „Preporod“ Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2022. godinu;
 17. Izvještaj o utrošku sredstava za sportske manifestacije i školska takmičenja, iz budžeta opštine Teslić za 2022. godinu;
 18. Izvještaji o radu o poslovanju javnih preduzeća i ustanova u 2022. godini:
 • JZU Dom zdravlja “Sveti Sava” Teslić,
 • JU Centar za socijalni rad Teslić,
 • JPU Dječiji vrtić “Palčić” Teslić,
 • JU Narodna biblioteka “Danilo Kiš” Teslić,
 • JU Turistička organizacija opštine Teslić,
 • JU Sportski centar „Radolinka“ Teslić,
 • JU „Kulturni centar Teslić
 • PKD „Rad“ d. Teslić,
 • KP „Komunalac“ d. Teslić,
 1. Izvještaj o radu u Skupštini akcionara opštine PKD „Rad“ d. Teslić i KP „Komunalac“ a.d. Teslić za period 01.01. – 31.12.2022. godine;
 2. Odbornička pitanja;
 3. Razno

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

 

MATERIJAL (preuzmi)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti