Broj: 01-013-3/23

Datum: 31.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

S A Z I V A M

22. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan ČETVRTAK 09.02.2023. godine u 10:00 časova koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

 

Za rad na 22. redovnoj sjednici predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

 

 1. Izvještaj o realizaciji godišnjeg Plana utroška sredstava po osnovu naknada za šume u godini;
 2. Izvještaj o utrošku sredstava od naknade za finansiranje zaštite od požara, a po Planu utroška sredstava za 2022. godinu;
 3. Prijedlog Plana utroška sredstava od naknade za finansiranje zaštite od požara u 2023. godini;
 4. Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava od konsecionih naknada za 2022. godinu;
 5. Prijedlog Plana utroška sredstava od koncesione naknade za 2023. godinu;
 6. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe za godinu;
 7. Prijedlog Programa korišćenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe za 2023. godinu;
 8. Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava od vodnih naknada za izgradnju vodnih objekata u godini;
 9. Prijedlog Plana utroška sredstava od vodnih naknada za izgradnju vodnih objekata u 2023. godini;
 10. Izvještaj o realizaciji podsticajnih sredstava u poljoprivredi za 2022. godinu;
 11. Prijedlog Programa dodjele podsticajnih sredstava za poljoprivredi u 2023. godini;
 12. Izvještaj o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za realizaciju strateških ciljeva Omladinske politike opštine Teslić za 2022. godinu;
 13. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju strateških ciljeva Omladinske politike opštine Teslić za 2023. godinu;
 14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene usluga Javne predškolske ustanove Dječiji vrtić „Palčić“ Teslić za 2023. godinu;
 15. Prijedlog Programa izrade prostorno – planske dokumentacije u godini;
 16. Izvještaj o radu Skupštine opštine Teslić i stalnih radnih tijela za period I-XII 2022. godine;
 17. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika pravobranioca u Doboju za period od 01.01. do 31.12.2022. godine opština Teslić;
 18. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o kreditnom zaduženju opštine Teslić za finansiranje kapitalnih projekata;
 19. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora iz 2022. godine;
 20. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarene naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, za 2023. godinu;
 21. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarenih jediničnih cijena radova komunalne i druge javne infrastrukture;
 22. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarene cijene troškova pripremanja gradskog građevinskog zemljišta, za 2023. godinu;
 23. Prijedlog Odluke o usvajanju Projekta rekonstrukcije magistralnog cjevovoda od PPPV „Studenci“ do rezervoara „Stenjak Novi“, izgradnje distributivne, sekundarne, vodovodne mreže i kućnih priključaka u MZ Čečava i naselju Galamići – „FISCHE“ projekat;
 24. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje između Opštine Teslić i grada Helm, Republika Poljska;
 25. Odbornička pitanja;
 26. Razno.

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

 

MATERIJAL (PREUZMI)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti