Broj: 01-013-139/22

Datum: 19.12.2022. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

S A Z I V A M

21. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan UTORAK 27.12.2022. godine u 10:00 časova koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

 

Za rad na 21. redovnoj sjednice predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

 

  1. Prijedlog Budžeta opštine Teslić za 2023. godinu:

a) Prijedlog Odluke o usvajanju Budžeta opštine Teslić za 2023. godinu;

b) Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Teslić za 2023. godinu;

2. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Teslić za 2023. godinu;

3. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom u ulici Karađorđeva;

4. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima otkupa gradskog građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje javnih površina i saobraćajnica;

5. Davanje saglasnosti na Prijedloge programa rada i finansijskog plana za 2023. godinu:

– JZU Dom zdravlja “Sveti Sava” Teslić;

– JU Centar za socijalni rad Teslić;

– JU Narodna biblioteke “Danilo Kiš” Teslić;

– JU Turističke organizacije opštine Teslić;

– JU Sportski centar „ Radolinka“ Teslić;

– JU „Kulturni centar Teslić“;

– PKD „Rad“ a.d. Teslić

– KP „Komunalac“ a.d. Teslić

6. Nacrt Programa dodjele podsticajnih sredstava za poljoprivredu u 2023. godini;

7. Prijedlog Pravilnika o načinu i postupku isplate jednokratne novčane pomoći za rođenje prvog, drugog, trećeg, četvrtog i svakog narednog djeteta na području opštine Teslić;

8. Prijedlog Odluke o davanju Sportskih objekata Strelište i Stadion na lokalitetu Radolinka na upravljanje JU SC „Radolinka“ Teslić;

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o mrtvozorničkoj službi na području opštine Teslić;

10. Kadrovska pitanja:

a) Prijedlog Rješenja o prestanku dužnosti v.d. članova Upravnog odbora JU „Kulturni centar Teslić“;

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JU „Kulturni centar Teslić“;

v) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Komisije za privredu, društvene djelatnosti i razvoj;

g) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za privredu, društvene djelatnosti i razvoj;

11. Odbornička pitanja;

12. Razno.

 

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

MATERIJAL (preuzmi)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti